Hlasujte pro náš projekt posypových nádob!

Náš spolek se účastní Participativního rozpočtu Prahy 5 s projektem „Až se zima zeptá…aneb Sem s posypem“. Prosím hlasujte v jeho prospěch a zároveň si prohlédněte další soutěžní projekty. Podrobnější informace o projektu zde.
Postup pro hlasování
 • Kliknout na odkaz nebo do prohlížeče zadat: https://vote.d21.me/vote/NJ6FfSuhQ
 • Zadat mobilní číslo. Odeslat a následně šestimístný kód obdržený v SMS zadat na stránku a potvrdit.
 • Na následující stránce s nadpisem „Participativní rozpočet Prahy 5 2017“ kliknout „Hlasovat“
 • Na následující stránce dát našeho projektu „Až se zima zeptá…“ jeden pozitivní hlas kliknutím na „+ Pro“ (dále možné přidělit ještě jeden pozitivní a jeden negativní hlas jiným projektům)
 • Na konci stránky kliknout „Pokračovat“ … a je hotovo!

Zažij město jinak 2017

Vážení členové spolku EHSONF, vážení spoluobčané a naši příznivci,

spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně pořádá v sobotu 16. září 2017 tradiční akci Zažij město jinak. Letos volíme kombinaci vycházky a sousedského posezení s programem a občerstvením.

Program:

 • Vycházka na téma košířské usedlosti. Sraz ve 13.30 na zastávce MHD Šmukýřka (bus 123 jede ze zastávky Kavalírka.)
  Vycházka bude ukončena u usedlosti Bulovka na pozemku bývalého hřiště pod Peroutkovou ulicí.
 • V 15. 00 zahájení programu na hřišti uvítáním přítomných a příchozích Vystoupením farkáňské omladiny.
 • Hry a soutěže pro děti i dospělé.
 • Výstava fotografií z činnosti spolku.
 • Pro děti kurz šikovných rukou.
 • Zdravotnický kurz.
 • Bazar
 • Pro všechny přítomné bude připraveno pohoštění a nápoje.

Za sponzorské příspěvky účastníků a našich příznivců předem děkujeme.

V průběhu akce zachovávejte prosím čistotu.

Na našem sousedském posezení se na setkání s Vámi všemi těší rozšířený výbor spolku EHSONF.

……. všechny cesty vedou na Farkáň