Vítání jara na Farkáně

Vítání jara na Farkáně 15. 4. 2015

Středa 15. 4. 2015 byla pro naši akci jako stvořená. Navzdory tomu, že zima nebyla nijak dramatická, všichni jsme čekali na příchod jara. Námi zvolené datum nekorespondovalo s nástupem jara astronomickým, čekání se však vyplatilo! Sluníčko krásně svítilo a tak příchozí mohli užívat jarní atmosféry dle libosti.

Farkáňská omladina svým tanečním vystoupením vyvolala úsměv na tváři všech přihlížejících a navodila sousedskou atmosféru. Babičkám a maminkám, které s nimi nacvičily vystoupení a zazpívaly (D.Chramosilová, K.Havlová, T.Rozhonová, K.Janoušková a MUDr.J.Tuková), patří dík!

Navštěvníkům bylo nabízeno občerstvení, mohli navštívit dobročinný bazar, nahlédli do nabídky Domácí dílny naší členky M.Vyskočilové a její kolegyně. Velký ohlas měla nabídka historické pohlednice Farkáně, kterou náš spolek nechal zhotovit dle návrhu naší členky ing.M.Moravcové.

Děti se mohly projet na koních, což bylo velkou atrakcí, pro městské děti. Nálada byla jako vždy příjemná a slovy politika bychom mohli říci, že probíhaly i panelové diskuze (na téma jistě příjemnější).

Děkujeme všem přítomným za účast a jménem výboru našeho spolku si dovolujeme poděkovat těm, kteří se na přípravě hezké, sousedské akce podíleli:

T.Rozhonová, D.Chramosilová,K.Havlová, K.Janoušková,Z.Mikulková,manželé Polákovi, manželé Vyskočilovi, ing.M.Moravcová, ing.Z.Laciga a především pak J.Koubkovi s rodinou a báječným dětem.

fotografie Mgr.P.Honzáka 

Pozvánka na vycházku

„Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení Svazu československého díla“

Tentokrát se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 -1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet architektů tří generací /Pavel Janák, Josef Gočár, Oldřich Starý, Ladislav Žák…/, a budou nás zajímat i osudy některých stavebníků.

Sraz v neděli 19. dubna 2015 ve 14 hodin na zastávce autobusu 131 U Matěje.

 Odjezdy autobusu č. 131: z Hradčanské –   13, 30 a 13, 45

nebo   z Bořislavky –   13,40   a 13, 53 (do stanice Bořislavka lze použít již novou část trasy metra A)

Na shledanou s Vámi se těší Hana Krčilová a Stanislava Micková.

 

Pietní akt 13. února

Dne 13.2.2015 se konal u pomníčku na náměstí Na Farkáně Pietní akt k uctění památky občanů Farkáně, kteří zahynuli při americkém náletu 14.2.1945. Připomněli jsme si 70.výročí této události za přítomnosti zástupců MČ Praha 5 – starosty MUDr. Radka Klímy, 1.zástupce starosty Mgr.Lukáše Budína. MUDr. Klíma uctil památku obětí položením věnce u pomníčku a rovněž i náš spolek, který zde položil kytici. Věnec a kytici položili symbolicky zástupci mladé generace farkáňských občanů. Oceňujeme květinové dary a rozsvícení svíček i ostatních občanů především z řad těch, kteří nálet zažili. Akce se zúčastnila i pí.Vyhnánková s rodinou, potomek rodiny Černických (z této rodiny zahynulo při náletu 6 lidí). Našemu spolku věnovala cenné fotografie rodiny. Na důstojnosti akce se podílel pěvecký sbor, který zazpíval českou hymnu a známou píseň Ach synku, synku. Dále pak zástupce Sokola bratr Jandus , veterán 2. svět. války bratr Matoušek a pan Michal Plavec – kurátor sbírek  NTM Praha.

Za výbor spolku děkuji členům spolku (K.Janouškové,T.Rozhonové, D.Chramosilové, Mgr.Mickové a ing.M.Jiřičkovi), kteří se podíleli na přípravě této piety

Hana Krčilová

Foto si můžete prohlédnout zde:  

Pozvánka na vycházku

Pozvánka na 1.vycházku v roce 2015.

Vážení a milí členové z.s.Ekologická a humanitární služba obyvatel Na Farkáně, dovolujeme si vás, vaše rodinné příslušníky a známé pozvat na 1. vycházku v roce 2015, kterou pořádá náš spolek.

Neděle 15. února ve 14.00 hod.

Téma: Bubeneč – I.část: Od Pelleovy vily k Místodržitelskému letohrádku

S Mgr.Stanislavou Mickovou se projdeme jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna a dalších známých architektů. Řekneme si něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků.

Sraz u východu ze stanice metra Hradčanské ve směru ulice Milady Horákové, Letná.

/K dopravě z Knížecí je také možné využít tram.č. 20 stanice Hradčanská/.

Těšíme se s vámi nashledanou a věříme, že nám bude přát počasí.

Za EHSONF, z.s.

Hana Krčilová – kontakt 602525378, Mgr.Stanislava Micková

Rozsvícení vánočního stromku

2. prosince 2014 se uskutečnilo na náměstí Na Farkáně rozsvícení vánočního stromku. Jednalo se o společnou akci firmy Masna Koubek a našeho spolku.

Počasí se k akci postavilo skutečně příkladně vánočně a na zahájení akce začal padat sníh. Určitě tento fakt umocnil atmosféru na našem náměstí, kam přicházeli lidé z blízka i z dáli. V době rozsvícení stromku a ohňostroje bylo náměstí již zcela zaplněno. Náměstím se linuly melodie koled, které zpíval Pěvecký sbor ČVUT a z vůně svařeného vína a opékaných špekáčků se sbíhaly sliny. Děti se radovaly z jízdy na koních, obecenstvo okukovalo kozy a ovečky v ohrádce. Prodej adventních věnců, svícnů a drobných dárků dokreslil obraz adventního času. Nabízené dobroty z kuchyní našich členek dlouho nezůstaly na stolech.

Vážení přátelé, děkujeme za vaši účast na této akci, jakož i na všech akcích roku 2014 a těšíme se s vámi nashledanou v roce 2015.

Již dnes avizujeme další akci na náměstí Farkáň – Uvítání jara. Sledujte naše vývěsky a webové stránky.

Fotografie z akce od člena spolku Mgr. Petr Honzáka: