Vycházka 14. září

v neděli dne 14.9.2014 bude opakování vycházky "Za slavnými vilamiHřebenek".
Vaší průvodkyní vycházkou bude Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení, známá z našich přednášek.
Sraz bude 14.9.2014 ve 14 hodin na stanici autobusů č. 176 a 91 "Stadion Strahov".
Pro zájemce uvádíme dopravní možnosti:

Trasa: Farkáň - Waltrovka - Stadion Strahov
odjezd Farkáň bus 137 směr Waltrovka   13.23
odjezd Waltrovka bus 176 směr Stadion Strahov  13.30
příjezd Stadion Strahov 13.43

Trasa: Farkáň - Na Knížecí - Stadion
odjezd Farkáň bus 137 ve 13.29
odjezd Knížecí bus 191 ve 13.39, příjezd Stadion 13.51
nebo
odjezd Farkáň bus 137 ve 13.44
odjezd Knížecí bus 191 ve 13.54, příjezd Stadion 14.06

Těšíme se s Vámi na shledanou na vycházce
Za výbor EHSONF
Hana Krčilová

Běh za Vidouli

Pozvánka na happening

protože neustále hrozí, že projdou snahy developerrů zastavět  horu Vidouli, pořádá spolek Cibulka dne 9. září 2014 od 17 do 19 hodin „Běh za Vidouli“. Tím by chtěl upozornit širší veřejnost i politiky a media na tento problém. Nejedná se o jen o sportovní výkon, ale bude to příležitost k setkání všech, kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí.  Akce se uskutečnila již v loňském roce, kde se jí zúčastnilo kolem 700 běžců, dětí i celých rodin včetně známých osobností jako herec Ivan Trojan.  Vice podrobností na http://www.cibulky.info/beh-za-vidouli-2014/

Zdraví,

Zdeněk Laciga

Vycházky v dubnu a květnu

Dne 6.4.2014 od 14:00 se uskutečnila vycházka po slavných vilách Malvazinek . Počasí nám opět přálo a tak věříme, že všech 46 účastníků strávilo prostřednictvím našeho občanského sdružení příjemnou neděli. Možná, že ani blízcí obyvatelé Malvazinek a Farkáně nevědí, jaké architektonické skvosty se v blízkosti jejich domovů nachází. Perlou mezi těmito vilami je jistě Vila Winternitz, architekt Adolf Loos a Karel Lhota.

Další  vycházky na Praze 5:
26. dubna od 10:00  Vycházka Za sopkami a mořem z. části Prokopského údolí (Hemrovy skály). Start v 10,00 hodin – Jinonice – v z. části ulice Pod Vavřincem, v místě křížení zelené turistické značky a NS Prokopské údolí-Butovice. Odborna garance  RNDR. Marcela Stárková [marcela.starkova@geology.cz]

16. května Vycházka Na plošinu Dívčí hrady za výhledy, historií i geologií Prahy. Pro zájemce se závěrečnou diskusí o budoucnosti a významu této geomorfologické dominanty Prahy 5.  Start – 17,00 hodin u vodárenské věže Děvín  (spojeni autobusem č. 231 z bus terminálu Na Knížecí).  

11. června Vycházka na Vidouli po zajímavé trase za živou i neživou přírodou. Start –16, 30 hodin v prostoru tramvajové smyčky Na Kotlářce.

Vycházka k MDŽ

Vážení příznivci akcí našeho sdružení,

dovolujeme si vás informovat o vycházce po Hřebenkách, architektonicky zajímavé části Prahy 5, která se uskutečnila dne 8. 3. 2014. Pro tuto akci jsme si nemohli vybrat příznivější den! Krásné slunečné počasí, teplo, zahrady v rozpuku předčasného jara (někde již kvetly i meruňky) a hlavně dobrá nálada. Procházky se zúčastnilo 17 lidí, členů našeho sdružení i jeho příznivců.

Sešli jsme se u stadionu na Strahově a po úvodním slově Mgr. Stanislavy Mickové, naší odborné průvodkyně a členky sdružení, jsme sestupovali směrem k  Podbělohorské ulici a ke Klamovce. Míjeli jsme jednotlivé architektonické zajímavosti a vy je můžete shlédnout na naší foto příloze. Zajímavě i hrozivě jistě působí fotografie první (umění grafiti), ve srovnání s fotografiemi ostatními.

Fotodokumentaci, kterou zhotovila Ing. Marie Moravcová, členka výboru našeho sdružení, si můžete prohlédnout zde. V případě zájmu o fotografie z vycházky nás prosím kontaktujte.

Vážení, výbor občanského sdružení si dovoluje sdělit, že pro velký zájem bude tato vycházka opakována, stejně jako i vycházky po zajímavých vilách v našem okolí. Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde bude vyvěšeno oznámení o připravovaných akcích.

Přejeme vám hodně zdraví a pěkné jarní dny. Když občas zaprší, jistě nebude vadit, příroda si to žádá, hlavně však dobrou náladu.