Vycházky

Vážení čtenáři webových stránek našeho Občanského sdružení (od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku, zapsaného spolku).

Dovolujeme si vás informovat o vycházkách, které pořádá naše občanské sdružení, průvodcem je Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení. Tématem těchto vycházek je především upozornění na zajímavou a jedinečnou architekturu naší oblasti, která je těsně spjata s její historií. O historii Farkáně a okolí informujeme širší veřejnost formou přednášek s prezentací dobových i současných fotografií a různých zajímavých materiálů. Na tyto přednášky zveme formou vývěsek na vhodných místech veřejného prostranství (zastávky MHD) a obchodech. Členy a sympatizanty našeho OS pak informujeme zprávami elektronickými. Na těchto přednáškách informujeme i o plánovaných vycházkách po okolí a je možno se na tyto vycházky přímo na místě přihlásit. Další informace o činnosti v této oblasti můžete pak získat na e-mailu khanicka@volny.cz, nebo na telefonu 602525378 (pí. Krčilová). Dotazy můžete eventuelně zanechat i v sídle našeho OS na náměstí Na Farkáně – Řeznictví p. Koubek.

Pro vaši představu vás informujeme o již uskutečněných vycházkách:

vycházka č. 1 – Teigeho vila – vily Winternitz a Pick – usedlosti Cihlářka, Blaženka a Nikolajka

vycházka č. 2 – Kordova a Říhova vila – usedlost Malvazinka

více v menu „Akce“ – „Minulé“

Tyto vycházky je v případě zájmu možno po dohodě zopakovat!

Příjemné prožití svátků

Přejeme příjemné prožití nadcházejících svátků všem členkám a členům našeho občanského sdružení a jejich rodinám, přátelům a sympatizantům. Nenechte si zkazit náladu ani „dárkem“ od stavebního úřadu v podobně vydání územního rozhodnutí pro stavbu, kterou tady nechceme. Proto nás hned po Novém roce čeká příprava odvolání proti tomuto aktu. Sváteční chvilky si můžete zpříjemnít i čtením článku paní Hany Krčilové v Jinonickém kurýru, který je zde.

Rozsvícení stromečku

3. prosince od 17 hod organizuje p. Koubek rozsvícení  (možná i zapálení) vánočního stromečku před řeznictvím na náměstí Na Farkáně.

Kromě osvetleného stromku Vás čeká milé sousedské setkání, pohoštění a při příznivém počasí také ŽIVÝ BETLÉM a JÍZDA NA PONÍCÍCH PRO DĚTI!!!

Platforma ZaPět

18. listopadu 2013 se naše sdružení stalo členem platformy ZaPět – rozuměj Za Prahu 5.  Toto neformální seskupení spojuje občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany Prahy 5, kteří se aktivně zajímají o dění v této městské části. Více na www.zapet.cz.

Prvním úspěchem členů této iniciativy je rozhodnutí zastupitelstva MČ Prahy 5 z 21. listopadu 2013 odstoupit od smlouvy z developerem Geosan na zástavbu parku a mateřské školky Na Pláni. Rovněž i díky tlaku občanských iniciativ bylo rozhodnuto zabránit zástavbě a zničení osady Buďánka. Slibujeme si i podporu našeho úsilí na zrušení nebo omezení megalomanské zástavby naší školky.