Zastavení 1 – Centrum starých Radlic

Naše vycházka začíná v prostoru bývalého náměstí starých Radlic, dnes je zde konečná tramvaje č.7 a stanice metra B Radlická.

Trocha historie

Nejstarší zmínka o Radlicích je z roku 1283, kdy byla ves darována králem Václavem II. jeho chůvě Alžbětě.
Ta darovala ves klášteru dominikánek u sv. Anny, který půdu pronajímal různým hospodářům. Klášter byl v roce 1785 zrušen a Radlice se staly majetkem rodu Schwarzenbergů. Od roku 1873 byly Radlice obcí okresu Smíchov. V roce 1922 se staly Radlice městskou čtvrtí Velké Prahy jako Praha 16, od roku 1960 jsou součástí obvodu Praha 5. Centrum starých Radlic bylo zbořeno až v polovině 80. let 20. století v souvislosti s výstavbou stanice metra Radlická a plaveckého stadionu.

Původní kaple
Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Byla obklopena hřbitovem, který dnes již neexistuje.
Po náletu
Stav po náletu 14.2.1945 Radlice byly zasaženy bombardováním spolu s Farkáněm jako první část Prahy
Dnešní stav zleva: pomníček obětem náletu 14.2.1945, socha sv. Jana Nepomuckého
a kaple sv. Jana Nepomuckého – jediná stavba dochovaná z původní zástavby radlické návsi
Dnes prostoru dominuje budova ústředí ČSOB z roku 2007, dílo architekta Josefa Pleskota. Zajímavé je zasazení objektu bankovní instituce do přírody. Před budovou ČSOB byla v roce 2009 postavena tramvajová smyčka.

Od kapličky jděte nahoru po schodech a pak po asfaltce mírně do kopce, po 100 m dojdete k Zastavení 2.

Zpět na Úvod