Zastavení 9 – Modlitebna a židovský hřbitov

Nacházíme se na dalším trojmezí katastrálních území Radlice, Košíře a Smíchov.

Modlitebna Církve Adventistů sedmého dne

Byla postavena v letech 1982-1985 architektem Václavem Třískou po zbourání původní židovské obřadní síně (viz černobílý snímek níže). Vnitřní výzdoba modlitebny je velice zajímavá. Návštěvníky při vstupu do foyeru upoutá text biblického žalmu „V rukou Tvých jsou dnové moji“. Vedle nápisu stéká po skleněných kamenech pramének vody, který je dole zachycen rozevřenými dlaněmi. Autorka tohoto výtvarného díla Blanka Adensamová tak výstižně vyjádřila symboliku lidského života. Hlavní sál je místem konání nejen bohoslužeb, ale i různých kulturních a osvětových pořadů. Náš spolek zde pořádá svoje přednášky, neboť v bydlišti nejsou žádné jiné vhodné prostory pro větší akce.

Modlitebna Církve Adventistů sedmého dne
Nový židovský hřbitov na Smíchově

Za budovou modlitebny Adventistů se ukrývá vchod do židovského hřbitova, který není běžně přístupný. Vznikl v roce 1903 a byl používán až do roku 1990. Dominantou hřbitova je novobarokní hrobka rodiny Porgesových z Portheimu, kteří byli majiteli smíchovské kartounky a letohrádku Portheimka na Smíchově. U vchodu do hřbitova naleznete desku zakladatelů tohoto hřbitova.

Nový židovský hřbitov na Smíchově. V pozadí bývalá obřadní síň a MŠ Peroutkova
Nový židovský hřbitov na Smíchově
Bývalá židovská obřadní síň

Předchůdcem Nového židovského hřbitova byl Starý židovský hřbitov na kopci Brabenec (Brabenčák) v Radlicích, který vznikl v roce 1788 z důvodu nedostatku místa na hřbitově v pražském Josefově a fungoval až do roku 1937.


Hned za rohem začíná smíchovská ulice Xaveriova – téma Zastavení 11
Dlouhá podélná zeď se vstupní brankou ohraničuje jiný hřbitov, kterému se věnujeme v Zastavení 12

Předchozí Zastavení 9

Zpět na Úvod