Zastavení 6 – Výhled na statek Bulovka

Nacházíme se na trojmezí katastrů Radlic, Jinonic a Košíř. Za ulicí Peroutkova, již v katastru Košíře, vidíme usedlost Bulovka.

Trocha historie

Původní viniční usedlost ze 14. století s viničním lisem. Rozsáhlá stavba s objekty stodol, stájí, seníků a obytnou budovou nese od konce 18. století název Bulovka podle majitele Ferdinanda Bully. Byla obklopena parkem s novogotickým glorietem a skleníky, což dávalo usedlosti i oddechový charakter Sloužila však především zemědělskému provozu, byla zde ale i provaznická a soustružnická dílna. Později k ní patřila i blízká cihelna. Při odkrývce cihlářské hlíny se našly fosilie savců, vč. mamuta, pravěkého jelena a tura.

Pohled z Vysoké. V popředí je část bývalé kolonie
u Waltrovky, uprostřed used-lost Bulovka,
v pozadí Strahov.
Dnešní stav usedlosti Bulovka.

Dále pokračujeme ulicí Peroutkova směrem do centra asi 200 m. Ještě než dojdeme na zastávku autobusu Farkáň, vidíme vpravo parčík s pomníčkem Zastavení 7

Předchozí Zastavení 5

Zpět na Úvod