Setkání se starostou Prahy 5 dne 5. 2. 2014

Dne 5. února 2014 se uskutečnilo setkání s vedením radnice Prahy v čele se starostou panem Ing. M. Zeleným, místostarostkou paní JUDr. Kratochvílovou a předsedou komise územního rozvoje JUDr. Homolou. Nejprve jsme našim hostům ukázali místo, kde mají vyrůst nové obří bytové domy a jak znehodnotí naší lokalitu, tvořenou rodinnými domy. Pak pokračovalo jednání v sále motlitebny, kterého se zúčastnilo dalších asi 30 našich spoluobčanů.  Zde naše předsedkyně paní Hana Krčilová přečetla a předala panu starostovi memorandum našeho sdružení, které si můžete přečíst zde.  Ze strany vedení bylo konstatováno, že kdyby v době projednávání tohoto záměru v KÚR znali místní situaci, tak by k takovému projektu nedali souhlas. Nicméně v současné době je řízení mimo sféru rozhodování samosprávy Prahy 5, takže nám nemohou pomoci. Na naši přípomínku, proč tedy rozhodují o něčem, o čem nemají dostatečné informace, nám bylo sděleno, že na to není čas. Nicméně pan starosta přislíbil, že jeho dveře jsou otevřené pro všechny občany a rád kohokoliv vyslechne…..

 

Napsat komentář