Vycházky

Dovolujeme si vás informovat o vycházkách, které pořádá naše občanské sdružení, průvodcem je Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení. Tématem těchto vycházek je především upozornění na zajímavou a jedinečnou architekturu naší oblasti, která je těsně spjata s její historií. O historii Farkáně a okolí informujeme širší veřejnost formou přednášek s prezentací dobových i současných fotografií a různých zajímavých materiálů. Na tyto přednášky zveme formou vývěsek na vhodných místech veřejného prostranství (zastávky MHD) a obchodech. Členy a sympatizanty našeho OS pak informujeme zprávami elektronickými. Na těchto přednáškách informujeme i o plánovaných vycházkách po okolí a je možno se na tyto vycházky přímo na místě přihlásit. Další informace o činnosti v této oblasti můžete pak získat na e-mailu khanicka@volny.cz, nebo na telefonu 602525378 (pí. Krčilová). Dotazy můžete eventuelně zanechat i v sídle našeho OS na náměstí Na Farkáně – Řeznictví p. Koubek.

Pro vaši představu vás informujeme o již uskutečněných vycházkách:

vycházka č. 1 – Teigeho vila – vily Winternitz a Pick – usedlosti Cihlářka, Blaženka a Nikolajka

vycházka č. 2 – Kordova a Říhova vila – usedlost Malvazinka, která se uskutečnila v neděli 19.1.2014 a my vám zde předkládáme několik hezkých momentek z této vycházky.

Vycházka č. 3 – Hřebenka se uskutečnila 8. března 2014. Záznam si můžete přečíst zde a fotodokumentace od Ing. Marie Moravcvové je zde.

Vycházka č. 4 – Zajímavé vily v našem okolí –Malvazinky se konala  neděli 6.4.2014. Počasí nám opět přálo a tak věříme, že všech 46 účastníků strávilo prostřednictvím našeho občanského sdružení příjemnou neděli. Možná, že ani blízcí obyvatelé Malvazinek a Farkáně nevědí, jaké architektonické skvosty se v blízkosti jejich domovů nachází. Perlou mezi těmito vilami je jistě Vila Winternitz, architekt Adolf Loos a Karel Lhota.

Tyto vycházky je v případě zájmu možno po dohodě zopakovat!