Sousedské setkání na Malvazinkách

Vážení členové našeho občanského sdružení, milí sousedé!
Zdá se, že měsíc září je akční a tak Vám nabízíme další zářijovou akci.
V sobotu dne 20.9.2014 pořádá občanské sdružení „Přátelé Malvazinek“ cca od 14:00 sousedské setkání v rámci projektu „Zažít město jinak„. Členka našeho OS Mgr. Stanislava Micková byla požádána, aby v rámci této akce uspořádala tématickou vycházku po vilách v okolí Malvazinek. Rozhodli jsme se proto, že naše OS se stane spolupořadatelem této akce, na niž Vás srdečně zveme.
Naším přínosem bude i ukázka výtvarných prací naší členky Milady Vyskočilové. Dále naše OS zajistí prostřednictvím obchodu našeho člena pana Jiřího Koubka špekáčky, které se budou při setkání opékat na ohni.
Dle předběžného programu se dále můžete těšit na bazar věcí, zúčastněte se ho, prosíme, nejen jako kupující, ale též tím, že věnujete jakékoli zbytné menší věci. Z výtěžku bazaru budou uhrazeny náklady na pořádání této akce (elektřina, hudba, nápoje). Za naše sdružení bazar povedou paní Benešová, Krčilová, Rozhonová. Další spolupracovníky vítáme.
Pro Vaše děti a vnoučata bude připraven program – bojová hra, dětské hry, tvorba masek (vše s vedením), lampionový průvod (s vlastními lampiony).
Navečer bude táborák s pečením buřtů a zpěvem. Věříme, že akce bude pro Vás i Vaše rodiny zajímavá a tak teď to nejdůležitější:
Místem konání bude park Na Pláni (tam, kde měly stát domy Geosan). Je to plácek po levé straně Hřbitovní ulice, dříve na tomto místě bylo dětské hřiště.
Kdo by si nebyl jist místem konání, domluvte se se sousedy nebo Vám poskytneme informace na tel. čísle 602 525 378.
Letáčky informující o akci budou vyvěšeny na obvyklých místech – zastávkách MHD, řeznictví Koubek. a také na našem webu OS Farkáň  zde
Za EHSONF srdečně zve
Hana Krčilová

Vycházka 14. září

v neděli dne 14.9.2014 bude opakování vycházky "Za slavnými vilamiHřebenek".
Vaší průvodkyní vycházkou bude Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení, známá z našich přednášek.
Sraz bude 14.9.2014 ve 14 hodin na stanici autobusů č. 176 a 91 "Stadion Strahov".
Pro zájemce uvádíme dopravní možnosti:

Trasa: Farkáň - Waltrovka - Stadion Strahov
odjezd Farkáň bus 137 směr Waltrovka   13.23
odjezd Waltrovka bus 176 směr Stadion Strahov  13.30
příjezd Stadion Strahov 13.43

Trasa: Farkáň - Na Knížecí - Stadion
odjezd Farkáň bus 137 ve 13.29
odjezd Knížecí bus 191 ve 13.39, příjezd Stadion 13.51
nebo
odjezd Farkáň bus 137 ve 13.44
odjezd Knížecí bus 191 ve 13.54, příjezd Stadion 14.06

Těšíme se s Vámi na shledanou na vycházce
Za výbor EHSONF
Hana Krčilová