Vycházky

Vážení čtenáři webových stránek našeho Občanského sdružení (od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku, zapsaného spolku).

Dovolujeme si vás informovat o vycházkách, které pořádá naše občanské sdružení, průvodcem je Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení. Tématem těchto vycházek je především upozornění na zajímavou a jedinečnou architekturu naší oblasti, která je těsně spjata s její historií. O historii Farkáně a okolí informujeme širší veřejnost formou přednášek s prezentací dobových i současných fotografií a různých zajímavých materiálů. Na tyto přednášky zveme formou vývěsek na vhodných místech veřejného prostranství (zastávky MHD) a obchodech. Členy a sympatizanty našeho OS pak informujeme zprávami elektronickými. Na těchto přednáškách informujeme i o plánovaných vycházkách po okolí a je možno se na tyto vycházky přímo na místě přihlásit. Další informace o činnosti v této oblasti můžete pak získat na e-mailu khanicka@volny.cz, nebo na telefonu 602525378 (pí. Krčilová). Dotazy můžete eventuelně zanechat i v sídle našeho OS na náměstí Na Farkáně – Řeznictví p. Koubek.

Pro vaši představu vás informujeme o již uskutečněných vycházkách:

vycházka č. 1 – Teigeho vila – vily Winternitz a Pick – usedlosti Cihlářka, Blaženka a Nikolajka

vycházka č. 2 – Kordova a Říhova vila – usedlost Malvazinka

více v menu „Akce“ – „Minulé“

Tyto vycházky je v případě zájmu možno po dohodě zopakovat!