Akce

KNIHA PŘÍTEL ČLOVĚKA

Vážení sousedé, dovolte, abychom Vás informovali, že náš spolek (EHSONF) a Seniorské klubíčko instalovali vlastní prací knihobudku na náměstí na Farkáně – prostor u lípy.

 • Chceme tímto počinem zachránit knihy, které jsou ve Vašich domácnostech bez využití, ale v dobrém stavu. Přineste je a vložte do polic knihobudky, svoje místo mají knihy pro dospělé i děti. Již dnes Vám děkujeme!!
 • Především Vám však chceme nabídnout něco pro zábavu a poučení. Vypůjčené knihy vracejte v dobrém stavu a dbejte na čistotu v prostoru.
 • Zároveň zde naleznete i časopis MČ Praha 5 Pětka, který nebude od dubna 2024 distribuován do Vašich poštovních schránek.
 • Uprostřed čelní strany KB je umístěna nástěnka, kde můžete umístit svůj inzerát, či zprávu z Vaší ulice, Vaší rodiny a vyjádřit svůj názor na dění v naší lokalitě.
 • Od nás zde naleznete informace o akcích a naší činnosti.

Věříme, že přijmete tento nový fenomén s radostí a respektem.

Rozšířený výbor z.s. EHSONF

Členská schůze spolku EHSONF

Vážení členové spolku, vážení sousedé a přátelé,

Dovolujeme si vás pozvat na Členskou schůzi spolku EHSONF,která se bude konat dne 23. 11. 2022 ( všechny podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce ). Na pořadu je  Volba výboru, členů kontrolní komise a členů Rozšířeného výboru. Věříme, že se proto zúčastníte v plném počtu.

 • Součástí této pozvánky je i Přihláška do spolku pro případ, že by někdo z vašich blízkých, sousedů a nebo příznivců projevil zájem o vstup do spolku a chtěl ve spolku pracovat.
 • Součástí této přílohy je i materiál Poslání a historie spolku EHSONF.

Po dlouhé přestávce se zase setkáme při této „akci úřední“, těšíme se na vás a přejeme příjemné podzimní dny.

Pěkný den přeje za  RV spolku

Hana Krčilová

Pozvánka

PLNA moc bianco

Historieaposlanispolkustr.1

Historieaposlanispolkustr.2

Náš spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF)pořádal v sobotu 17. září 2022 sousedskou akci Zažij Farkáň jinak. Na realizaci programu se spolupodílel  – kroužek farkáňských dětí (stále chceme pokračovat ve vystoupeních naší mladší generace), Čmeláci Plus, Maso Koubek a bývalý farkáňský turistický oddíl Táborový oheň.

Právě tento oddíl na akci „oslavil“ 40 let od svého založení a své aktivity na farkáňské akci popsal na foglarovských stránkách iKlubovna.cz.

Jak nám v sobotu odpoledne sdělili lidé z AUTOMATu – organizátoři střešní akce Zažít město jinak, tak jim z doposud navštívených lokalit to naše „Zažij Farkáň jinak…“ připadalo nejvíce sousedské s množstvím zajímavých aktivit – dlouhá lanovka, střelba lukem, burza rostlin, knihostan, kulturní vystoupení dětí, čmeláci, žížaly, prolézačkové dráhy, pivo, vuřty, střelba prakem a foukačkou, hra s kolíky, létání ve vzduchu, poznávačka sousedů, jízda na strágulích, honění obručí, znalostní kvízy různých kategorií aj. Výstavku o historii akcí Zažij Farkáň jinak (v pořadí již šestou) a prezentaci projektu spolku EHSONF Naučná stezka Radlice-Farkáň-Malvazinky, nám bohužel „přečetla“ náhlá přeháňka.

Drobnou ochutnávkou z naší akce, může být pro vás právě prezentace Táborového ohně na iKlubovna.cz.

Druhým chodem naší ochutnávky je fotodokumentace (brzy)

Rozšířený výbor spolku EHSONF děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce a přispěli k sousedské pohodě a zdaru tak, abychom si skutečně zažili Farkáň jinak.

 Příští rok tedy na shledanou na této akci.

V roce 2022 jsme pro vás ještě připravili:

  • Vycházky v měsíci říjnu (23. 10.), listopadu a prosinci. V případě nepříznivého počasí nahradí vycházku přednáška.
  • Členskou schůzi spolku EHSONF dne 23. 11. 2022.
  • Rozsvícení vánočního stromu na náměstí na Farkáně spolu s firmou Maso Koubek.

O všech akcích budete informováni na vývěsce spolku u stanice autobusu č. 137, směr Smíchov, na webu našeho spolku a na webu Sousedé na Farkáně.