​Orgány spolku

Výbor spolku je zvolen ve složení:
  • předseda: Ondřej Polák
  • místopředsedkyně: Alice Trägerová
  • hospodář : Viktor Beneš
  • členka výboru: Hana Krčilová
  • člen výboru: Roman Matys
  • člen výboru: Zdeněk Laciga
  • člen výboru: Jiří Koubek
Kontrolni komise spolku je zvolena ve složení:
  • předseda: Miroslav Jiřička
  • člen kontrolní komise: Miloš Krupička
  • člen kontrolní komise: Drahomír Bárta