Přednášky o historii Farkáně

  • Dne 12.  listopadu 2013 se konala v sále kostela Adventistů sedmého dne přednáška a beseda o historii Farkáně, kterou připravily a presentovaly paní Hana Krčilová  a Mgr. Stanislava Micková.  Zájem byl velký okolo 160 účastníků.
    Text a doprovodné obrázky jsou přiloženy zde.

Prochazka-Farkani – průvodní text

FARKAN_HISTORIE;  FARKAN_MAPY;  FARKAN_VYCHAZKY  – foto dokumentace