Vycházka mezi mosty

Vážení členové spolku, vážení přátelé a sousedé, srdečně Vás zveme na další vycházku:
Mezi mosty I.
Na vycházce si projdeme pravobřežní nábřeží od mostu Legií k mostu Palackého. Ukážeme si dům spolku Hlahol, budovu Spolku výtvarných umělců Mánes i Tančící dům.
Sraz je v neděli 20. března 2016 ve 14,00 před Novou scénou na Národní třídě.