Spolek (dříve Občanské sdružení)

Občanské sdružení Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně (EHSONF) se sídlem Náměstí Na Farkáně č. 228/3, Praha 5, IČ: 01494708 bylo zaregistrováno Ministerstvem Vnitra ČR dne. 12. 3. 2013.

Ustavující schůze Občanského sdružení (OS) proběhla dne 26.3.2013.

ZAPIS USTAVUJICI CLENSKE SCHUZE

Základní cíle OS jsou zakotvena ve Stanovách občanského sdružení.

STANOVY – registrace

Zápis z členské schůze, konané dne 21. 10. 2013

18. listopadu 2013 se naše sdružení stalo členem platformy ZaPět – rozuměj Za Prahu 5.  Toto neformální seskupení spojuje občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany Prahy 5, kteří se aktivně zajímají o dění v této městské části. Více na www.zapet.cz

Zápis z členské schůze dne 24.11.2014 je zde

Zápis z členské schůze dne 30.9.2015 je zde

Nové stanovy dle nového občanského zákoníku  zapsaného spolku jsou zde

Dne 11.5.2016 proběhla členská schůze, zápis je zde . Byly schváleny nové stanovy zapsaného spolku, které jsou zde