Vycházka k MDŽ

Vážení příznivci akcí našeho sdružení,

dovolujeme si vás informovat o vycházce po Hřebenkách, architektonicky zajímavé části Prahy 5, která se uskutečnila dne 8. 3. 2014. Pro tuto akci jsme si nemohli vybrat příznivější den! Krásné slunečné počasí, teplo, zahrady v rozpuku předčasného jara (někde již kvetly i meruňky) a hlavně dobrá nálada. Procházky se zúčastnilo 17 lidí, členů našeho sdružení i jeho příznivců.

Sešli jsme se u stadionu na Strahově a po úvodním slově Mgr. Stanislavy Mickové, naší odborné průvodkyně a členky sdružení, jsme sestupovali směrem k  Podbělohorské ulici a ke Klamovce. Míjeli jsme jednotlivé architektonické zajímavosti a vy je můžete shlédnout na naší foto příloze. Zajímavě i hrozivě jistě působí fotografie první (umění grafiti), ve srovnání s fotografiemi ostatními.

Fotodokumentaci, kterou zhotovila Ing. Marie Moravcová, členka výboru našeho sdružení, si můžete prohlédnout zde. V případě zájmu o fotografie z vycházky nás prosím kontaktujte.

Vážení, výbor občanského sdružení si dovoluje sdělit, že pro velký zájem bude tato vycházka opakována, stejně jako i vycházky po zajímavých vilách v našem okolí. Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde bude vyvěšeno oznámení o připravovaných akcích.

Přejeme vám hodně zdraví a pěkné jarní dny. Když občas zaprší, jistě nebude vadit, příroda si to žádá, hlavně však dobrou náladu.