Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Vážení členové spolku, vážení spoluobčané,

Přeji Vám dobrý den a doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší republice uvedla MČ Praha 5 na svých webových stránkách důležité informace – MČ Praha 5 zřizuje dvě informační linky.
Bohužel naši vývěsku poničil vandal a naše zprávy pro Vás nejsou zcela čitelné. Úřední deska se na Farkáně nenalézá a tak si dovolujeme podat zprávy touto formou

Současně sdělujeme, že plánované akce na I. a II.Q 2020 jsou pozastaveny :

  • Výroční schůze za rok 2019.
  • Ukliďme Česko-Ukliďme Farkáň.
  • Vítání jara.
  • Vycházky.

Věříme, že se situace brzy zlepší. V případě potřeby pomoci či informací mě kontaktujte. Přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Za rozšířený výbor spolku EHSONF

Hana Krčilová