Zažij město jinak 2017

Vážení členové spolku EHSONF, vážení spoluobčané a naši příznivci,

spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně pořádá v sobotu 16. září 2017 tradiční akci Zažij město jinak. Letos volíme kombinaci vycházky a sousedského posezení s programem a občerstvením.

Program:

  • Vycházka na téma košířské usedlosti. Sraz ve 13.30 na zastávce MHD Šmukýřka (bus 123 jede ze zastávky Kavalírka.)
    Vycházka bude ukončena u usedlosti Bulovka na pozemku bývalého hřiště pod Peroutkovou ulicí.
  • V 15. 00 zahájení programu na hřišti uvítáním přítomných a příchozích Vystoupením farkáňské omladiny.
  • Hry a soutěže pro děti i dospělé.
  • Výstava fotografií z činnosti spolku.
  • Pro děti kurz šikovných rukou.
  • Zdravotnický kurz.
  • Bazar
  • Pro všechny přítomné bude připraveno pohoštění a nápoje.

Za sponzorské příspěvky účastníků a našich příznivců předem děkujeme.

V průběhu akce zachovávejte prosím čistotu.

Na našem sousedském posezení se na setkání s Vámi všemi těší rozšířený výbor spolku EHSONF.

……. všechny cesty vedou na Farkáň