Z historie spolku

Proč vznikl

Lze říci, že naše sdružení/spolek vunikl z obranných důvodů. K Vánocům 2012 dostali občané Farkáně vskutku nepěkný dárek. Oznámení o předimenzované stavbě Bytových domů na Farkáně I a II na pozemku bývalé dvoutřídky ZŠ, později pak MŠ. Nemohli jsme se smířit s tímto záměrem, ostatně se s tím nechceme smířit doposud. Krásný pozemek a stále fungující budovu má nahradit bytový komplex 26ti bytových jednotek s podzemními garážemi. Přitom stavidlo tomuto projektu otevřel prodej školní budovy ZŠ Městskou částí Praha 5 bytovému družstvu v době, kdy se stále hledají nová školní a předškolní zařízení. Vedeme tedy pětiletý boj proti této stavbě, který nás občany ještě více spojil a vedl k založení občanského sdružení.

Kdy vznikl

Naše žádost o registraci sdružení byla potvrzena Ministerstvem vnitra 12. 3. 2013. Ustavující schůze proběhla 26. 3. 2013, kdy do tehdejšího sdružení vstoupilo 54 osob. Byly schváleny Stanovy, zvolen výbor, členové výboru, dozorčí rada a pokladník.
Na základě nových právních předpisů bylo pak naše občanské sdružení přetransformováno na zapsaný spolek a zapsáno do Spolkového rejstříku Min. spravedlnosti dne 1. 1. 2014. Stanovy spolku najdete na webových stránkách www.osfarkan.cz. K dnešnímu datu má spolek 87 členů. Práci spolku řídí 5ti členný výbor, kontrolní 3členná komise, pokladník a 1 technický pracovník (Krčilová, Poláková, Mikulková, Polák O., Laciga, Hráský, Krupička, Jiřička, Beneš V. a R. Matys).

Formy činnosti

V souladu se základními cíli spolku, uvedenými ve stanovách se odvíjí i naše činnost.

Kulturně společenské akce

 • Vítání jara na Farkáně – Oblíbená slavnost na náměstí ve spolupráci s provozovnou pana Koubka je radostí především pro děti, ale i dospělé. Přítomnost domácích zvířat, možnost jízdy na koni, vystoupení farkáňské omladiny s recitací a písničkami, pohoštění z kuchyní našich členek a od pana Koubka, přináší každoročně do našeho bydliště sousedskou atmosféru.
 • Úklid bydliště – Účast v celostátní akci Ukliďme město . 2x ročně se členové spolku účastní této akce a snaží se zvelebit naše okolí a přimět spoluobčany ( s různými výsledky) k zachovávání čistoty v bydlišti.
 • Rozsvícení vánočního stromku na náměstí – Každoročně začátkem prosince přinášíme touto akcí vánoční atmosféru do bydliště. Akce spojená s ohňostrojem , kulinářskými požitky , vystoupením dětí, nabídkou drobných vánočních dárků a hlavně setkáváním se sousedy a spoluobčany je radostí pro všechny.
 • Každoroční Pietní akt u pomníčku obětem 2. svět. války a bombardování 14. února 1945 – Podařilo se nám uskutečnit přednášku na téma Bombardování 14. 2. 1945, kterou pro naše občany (jsou zde i pamětníci)přednesl kurátor leteckých sbírek NTM pan Michal Plavec. Stal se naším váženým spolupracovníkem. Účastníky pietních aktů bývají i zástupci MČ Praha 5, Obce sokolské a Svazu veteránů.
 • Zažij město jinak – letos jsme se již počtvrté zúčastnili této celorepublikové akce., za velké účasti členů spolku, spoluobčanů a našich příznivců.
  První akce byla jízda Pražským Semmeringem ze Smíchova do Zličína, druhý rok jsme zvolili jízdu Historickou tramvají z vozovny Střešovice a zpět (přes centrum Prahy) s výkladem a závěrečným pohoštěním. Poslední dva roky jsme spojili Sousedské posezení na farkáňské louce se zábavou a soutěžemi pro děti i dospělé, kterému předcházela vycházka. Všechny jmenované akce jsou sponzorovány kulinářskými výrobky našich členek, kterým patří velký dík.
 • Vycházky za krásami architektury Prahy 5 i ostatních pražských čtvrtí – je možno konstatovat, že tato činnost našla úžasnou odezvu účastníků. Předností je vedení těchto vycházek členkou našeho spolku Stanislavou Mickovou, renomovanou průvodkyní. Vycházky se konají 1-2x měsíčně.
  Tato činnost je v zimních měsících doplňována přednáškami z této
 • Spolek se v rámci ekologie přihlašuje do správních řízení, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostřední a snaží se o udržitelný urbanistický vývoj lokality (což není jednoduché).

Bohužel musíme upozornit i negativa v naší činnosti.

 • Nedaří se nám zajistit vhodné reprozařízení pro naše akce, které konáme převážně na náměstí. Naše náměstí je středobodem spolkového dění.
 • Nemáme k dispozici žádný prostor pro shromaždování našich členů a naši přednáškovou činnost a proto s vděkem přijímáme možnost pronájmu v prostorách modlitebny Církve adventistů.
 • Žijeme v obavách, že naše krásné bydliště bude zahlceno novou výstavbou, dalšími auty a ztrátou klidu.
 • Letošní podzim přinesl překvapení v podobě ukončení spojení autobusu č.137 od Knížecí u Waltrovky. Nespokojenost s tímto stavem vyslovilo 788 občanů svými podpisy Petice o prodloužení linky k metru Jinonice. Petice je předána zastupitelům MČ Praha 5, Magistrátu hl.m.Prahy, Ropidu a Dopravnímu podniku hl.m.Prahy – autobusy. Věříme, že zdravý rozum zvítězí!! O výsledku Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Všechny tyto akce přispívají ke kultivování a navazování sousedských vztahů a společenského a kulturního života zdejších obyvatel i ostatních spoluobčanů Prahy. Je třeba říci, že naše lokalita je svoji historií přímo určena pro sousedské soužití. Žijí zde rodiny ve třetí generaci, máme zde své spolužáky a vzpomínky.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že u stanice autobusu 137 směrem Knížecí je nástěnka našeho spolku (internet v přírodě), kde můžete nalézt oznámení o našich akcích, rovněž tak i na webových stránkách spolku osfarkan.cz

Děkujeme všem za přízeň, kterou věnujete našemu spolku a jeho činnosti. Rádi přijmeme vaše názory, náměty pro další činnost a hlavně vaši spolupráci. Rádi vás přijmeme i do našich řad.