Zpráva o konání akce Ukliďme město – Ukliďme Prahu 5 – Ukliďme Farkáň

Dne 23. 9. 2020 se uskutečnila každoroční akce úklidu Farkáně. Akci pořádal z.s. Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně. Letošní datum se měnilo v souvislosti s hygienickými opatřeními, souvisejícími s coronavirem. Úklid probíhal v ulicích Farkáně a částečně i na Vysoké.
Byli jsme rádi, že se akce zúčastnil osvědčený tým farkáňských (spolkových) brigádníků a sousedů. I letos se však přidali další sousedé, hlavně noví obyvatelé Farkáně IV i s dětmi a z Mikšovského ulice. Tato akce přináší možnost nejen vylepšit okolí našich domovů, ale poznat i nové sousedy a informovat je o činnosti našeho spolku (EHSONF). K hezké atmosféře přispívá i instalovaná lavička na náměstí pod lípou (práce Odboru veřejné zeleně MČ 5), kde se posadili farkáňské seniorky a tak byla zastoupena široká věková škála. Letos nám přišel pomoct i pan knihovník Rychtár s manželkou a synem. Moc nás potěšil jejich zájem.

Přišlo 25 dospělých osob a 8 dětí. Výsledkem práce tohoto týmu byl sběr 20ti velkých pytlů, 10ti malých a volně ložená zeleň.

Výbor spolku si dovoluje poděkovat MČ Praha 5 za sponzorský dar, za odvoz materiálu ihned po akci. Dovolujeme si v této souvislosti, požádat o možnost opravy cesty přes náměstí (okolo bývalé samoobsluhy). Technický stav je již nebezpečný! Především pak děkujeme všem účastníkům akce za jejich odvedenou práci a zájem o lokalitu.

Všem našim příznivcům přejeme především hodně zdraví a těšíme se na shledanou v dobré kondici i příští rok.

Září 2020

Vážení a milí členové spolku, vážení sousedé,

Dovolte, abychom Vás jménem RV spolku pozdravili před koncem prázdnin, popřáli Vám hodně zdraví a sil do dalšího období roku. Chceme Vás informovat o akcích, které nás čekají v měsíci září. Věříme, že si najdete čas a na akcích se uvidíme.

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Vážení členové spolku, vážení spoluobčané,

Přeji Vám dobrý den a doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší republice uvedla MČ Praha 5 na svých webových stránkách důležité informace – MČ Praha 5 zřizuje dvě informační linky.
Bohužel naši vývěsku poničil vandal a naše zprávy pro Vás nejsou zcela čitelné. Úřední deska se na Farkáně nenalézá a tak si dovolujeme podat zprávy touto formou

Současně sdělujeme, že plánované akce na I. a II.Q 2020 jsou pozastaveny :

  • Výroční schůze za rok 2019.
  • Ukliďme Česko-Ukliďme Farkáň.
  • Vítání jara.
  • Vycházky.

Věříme, že se situace brzy zlepší. V případě potřeby pomoci či informací mě kontaktujte. Přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Za rozšířený výbor spolku EHSONF

Hana Krčilová

Anketa k bezpečnosti na Praze 5

Vážení,

dovolte mi, abych Vás jménem paní starostky Renáty Zajíčkové oslovila v následující věci:

Protože nám záleží na tom, aby Praha 5 byla pro své obyvatele příjemným a především bezpečným místem pro život, připravili jsme krátkou anketu, která nám napoví, jak se občané Prahy 5 ve své městské části cítí – zda je tu podle vás bezpečno nebo zda jsou zde místa, kterým se raději vyhýbáte, příp. co by podle vás zvýšení pocitu bezpečí mohlo napomoci. Na základě odpovědí pak připravíme program dubnového setkání s občany zaměřený právě na toto téma.

Ráda bych Vás jménem paní starostky požádala o přeposlání této informace členům vašeho spolku. Anketu najdete na http://bit.do/praha5-anketa-bezpeci. Hlasovat je možné do 10. března.

Anketa je také vyvěšena na webových stránkách www.praha5.cz .

V příloze rovněž zasílám pozvánku na promítání seriálu #martyisdead věnovaném problematice kyberšikany, které proběhne 25. března v kobce č. 17 na Smíchovské náplavce. Doporučujeme zejména rodičům, potvrzení účasti je z kapacitních důvodů nutné.
Plakát Promítání Marty rodiče FINAL

Předem děkuji a přeji hezký den!

S pozdravem

Mgr. Michaela Žalská

koordinátorka projektů

Úřad městské části Praha 5

Pozvání na Pietní akt

Vážení členové spolku a spoluobčané,

rozšířený výbor spolku Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně si Vás dovoluje pozvat na Pietní akt, který je pořádán v souvislosti se 75. výročím náletu na Prahu 14. 2. 1945. Zde najdete podrobnosti k akci i události, významné pro naše bydliště.

Za RV spolku EHSONF s úctou

Hana Krčilová
předsedkyně spolku