Členská schůze spolku EHSONF

Vážení členové spolku, vážení sousedé a přátelé,

Dovolujeme si vás pozvat na Členskou schůzi spolku EHSONF,která se bude konat dne 23. 11. 2022 ( všechny podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce ). Na pořadu je  Volba výboru, členů kontrolní komise a členů Rozšířeného výboru. Věříme, že se proto zúčastníte v plném počtu.

  • Součástí této pozvánky je i Přihláška do spolku pro případ, že by někdo z vašich blízkých, sousedů a nebo příznivců projevil zájem o vstup do spolku a chtěl ve spolku pracovat.
  • Součástí této přílohy je i materiál Poslání a historie spolku EHSONF.

Po dlouhé přestávce se zase setkáme při této „akci úřední“, těšíme se na vás a přejeme příjemné podzimní dny.

Pěkný den přeje za  RV spolku

Hana Krčilová

Pozvánka

PLNA moc bianco

Historieaposlanispolkustr.1

Historieaposlanispolkustr.2

Náš spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF)pořádal v sobotu 17. září 2022 sousedskou akci Zažij Farkáň jinak. Na realizaci programu se spolupodílel  – kroužek farkáňských dětí (stále chceme pokračovat ve vystoupeních naší mladší generace), Čmeláci Plus, Maso Koubek a bývalý farkáňský turistický oddíl Táborový oheň.

Právě tento oddíl na akci „oslavil“ 40 let od svého založení a své aktivity na farkáňské akci popsal na foglarovských stránkách iKlubovna.cz.

Jak nám v sobotu odpoledne sdělili lidé z AUTOMATu – organizátoři střešní akce Zažít město jinak, tak jim z doposud navštívených lokalit to naše „Zažij Farkáň jinak…“ připadalo nejvíce sousedské s množstvím zajímavých aktivit – dlouhá lanovka, střelba lukem, burza rostlin, knihostan, kulturní vystoupení dětí, čmeláci, žížaly, prolézačkové dráhy, pivo, vuřty, střelba prakem a foukačkou, hra s kolíky, létání ve vzduchu, poznávačka sousedů, jízda na strágulích, honění obručí, znalostní kvízy různých kategorií aj. Výstavku o historii akcí Zažij Farkáň jinak (v pořadí již šestou) a prezentaci projektu spolku EHSONF Naučná stezka Radlice-Farkáň-Malvazinky, nám bohužel „přečetla“ náhlá přeháňka.

Drobnou ochutnávkou z naší akce, může být pro vás právě prezentace Táborového ohně na iKlubovna.cz.

Druhým chodem naší ochutnávky je fotodokumentace (brzy)

Rozšířený výbor spolku EHSONF děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce a přispěli k sousedské pohodě a zdaru tak, abychom si skutečně zažili Farkáň jinak.

 Příští rok tedy na shledanou na této akci.

V roce 2022 jsme pro vás ještě připravili:

    • Vycházky v měsíci říjnu (23. 10.), listopadu a prosinci. V případě nepříznivého počasí nahradí vycházku přednáška.
    • Členskou schůzi spolku EHSONF dne 23. 11. 2022.
    • Rozsvícení vánočního stromu na náměstí na Farkáně spolu s firmou Maso Koubek.

O všech akcích budete informováni na vývěsce spolku u stanice autobusu č. 137, směr Smíchov, na webu našeho spolku a na webu Sousedé na Farkáně.