Členská schůze spolku EHSONF

Vážení členové spolku, vážení sousedé a přátelé,

Dovolujeme si vás pozvat na Členskou schůzi spolku EHSONF,která se bude konat dne 23. 11. 2022 ( všechny podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce ). Na pořadu je  Volba výboru, členů kontrolní komise a členů Rozšířeného výboru. Věříme, že se proto zúčastníte v plném počtu.

  • Součástí této pozvánky je i Přihláška do spolku pro případ, že by někdo z vašich blízkých, sousedů a nebo příznivců projevil zájem o vstup do spolku a chtěl ve spolku pracovat.
  • Součástí této přílohy je i materiál Poslání a historie spolku EHSONF.

Po dlouhé přestávce se zase setkáme při této „akci úřední“, těšíme se na vás a přejeme příjemné podzimní dny.

Pěkný den přeje za  RV spolku

Hana Krčilová

Pozvánka

PLNA moc bianco

Historieaposlanispolkustr.1

Historieaposlanispolkustr.2