Pietní akt 13. února

Dne 13.2.2015 se konal u pomníčku na náměstí Na Farkáně Pietní akt k uctění památky občanů Farkáně, kteří zahynuli při americkém náletu 14.2.1945. Připomněli jsme si 70.výročí této události za přítomnosti zástupců MČ Praha 5 – starosty MUDr. Radka Klímy, 1.zástupce starosty Mgr.Lukáše Budína. MUDr. Klíma uctil památku obětí položením věnce u pomníčku a rovněž i náš spolek, který zde položil kytici. Věnec a kytici položili symbolicky zástupci mladé generace farkáňských občanů. Oceňujeme květinové dary a rozsvícení svíček i ostatních občanů především z řad těch, kteří nálet zažili. Akce se zúčastnila i pí.Vyhnánková s rodinou, potomek rodiny Černických (z této rodiny zahynulo při náletu 6 lidí). Našemu spolku věnovala cenné fotografie rodiny. Na důstojnosti akce se podílel pěvecký sbor, který zazpíval českou hymnu a známou píseň Ach synku, synku. Dále pak zástupce Sokola bratr Jandus , veterán 2. svět. války bratr Matoušek a pan Michal Plavec – kurátor sbírek  NTM Praha.

Za výbor spolku děkuji členům spolku (K.Janouškové,T.Rozhonové, D.Chramosilové, Mgr.Mickové a ing.M.Jiřičkovi), kteří se podíleli na přípravě této piety

Hana Krčilová

Foto si můžete prohlédnout zde:  [nggallery id=4]

Pozvánka na vycházku

Pozvánka na 1.vycházku v roce 2015.

Vážení a milí členové z.s.Ekologická a humanitární služba obyvatel Na Farkáně, dovolujeme si vás, vaše rodinné příslušníky a známé pozvat na 1. vycházku v roce 2015, kterou pořádá náš spolek.

Neděle 15. února ve 14.00 hod.

Téma: Bubeneč – I.část: Od Pelleovy vily k Místodržitelskému letohrádku

S Mgr.Stanislavou Mickovou se projdeme jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna a dalších známých architektů. Řekneme si něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků.

Sraz u východu ze stanice metra Hradčanské ve směru ulice Milady Horákové, Letná.

/K dopravě z Knížecí je také možné využít tram.č. 20 stanice Hradčanská/.

Těšíme se s vámi nashledanou a věříme, že nám bude přát počasí.

Za EHSONF, z.s.

Hana Krčilová – kontakt 602525378, Mgr.Stanislava Micková