Zpráva o konání akce Ukliďme město – Ukliďme Prahu 5 – Ukliďme Farkáň

Dne 23. 9. 2020 se uskutečnila každoroční akce úklidu Farkáně. Akci pořádal z.s. Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně. Letošní datum se měnilo v souvislosti s hygienickými opatřeními, souvisejícími s coronavirem. Úklid probíhal v ulicích Farkáně a částečně i na Vysoké.
Byli jsme rádi, že se akce zúčastnil osvědčený tým farkáňských (spolkových) brigádníků a sousedů. I letos se však přidali další sousedé, hlavně noví obyvatelé Farkáně IV i s dětmi a z Mikšovského ulice. Tato akce přináší možnost nejen vylepšit okolí našich domovů, ale poznat i nové sousedy a informovat je o činnosti našeho spolku (EHSONF). K hezké atmosféře přispívá i instalovaná lavička na náměstí pod lípou (práce Odboru veřejné zeleně MČ 5), kde se posadili farkáňské seniorky a tak byla zastoupena široká věková škála. Letos nám přišel pomoct i pan knihovník Rychtár s manželkou a synem. Moc nás potěšil jejich zájem.

Přišlo 25 dospělých osob a 8 dětí. Výsledkem práce tohoto týmu byl sběr 20ti velkých pytlů, 10ti malých a volně ložená zeleň.

Výbor spolku si dovoluje poděkovat MČ Praha 5 za sponzorský dar, za odvoz materiálu ihned po akci. Dovolujeme si v této souvislosti, požádat o možnost opravy cesty přes náměstí (okolo bývalé samoobsluhy). Technický stav je již nebezpečný! Především pak děkujeme všem účastníkům akce za jejich odvedenou práci a zájem o lokalitu.

Všem našim příznivcům přejeme především hodně zdraví a těšíme se na shledanou v dobré kondici i příští rok.