Strom svobody

Vážení členové spolku, vážení spoluobčané,

V roce 2018 oslavila naše republika 100 let od svého založení. Oslavy byly mohutné a mimo jiné byla vyhlášena i soutěž Strom svobody.
Lokalita Farkáň jako součást Prahy 5 Radlic, oslavila v tomto jubilejním roce zároveň 100let od počátku výstavby našeho bydliště. Současně oslavil v tomto roce spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně, který zde působí, 5 let svojí činnosti.
Farkáň byl zasažen 14. 2. 1945 bombardováním amerického letectva a zahynulo třináct zdejších obyvatel. Naši rodiče vzdali úctu těmto obětem a na místě, kde padla první bomba, vysadili lípu (symbol republiky a ukončení války). Aby i dnešní generace vzdala hold této události, stoleté republice a výročí 100let od zahájení výstavby Farkáně, přihlásil náš spolek tento krásný strom do uvedené soutěže.
K naší radosti byl naší lípě certifikát Stromu svobody udělen. www.stromysvobody.cz.


Poznámka z historie:Národním symbolem byla lípa ustanovena na Všeslovanském sjezdu v Praze v červnu 1848.
Vážíme si tohoto ocenění a je naším úkolem tento památný strom chránit pro další generace.

Zpráva o uskutečnění akce Ukliďme Česko – Ukliďme Farkáň

Dne 10. 4. 2019 se připojil náš spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně k celostátní akci Ukliďme Česko. Letos již po čtvrté.
Zúčastnilo se 47 dospělých občanů (členové spolku, sousedé a 1 dobrovolnice), dále pak 12 dětí. Někteří spoluobčané uklízeli již ve dnech předcházejících.

Pokračovat ve čtení „Zpráva o uskutečnění akce Ukliďme Česko – Ukliďme Farkáň“