Zpráva o uskutečnění akce Ukliďme Česko – Ukliďme Farkáň

Dne 10. 4. 2019 se připojil náš spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně k celostátní akci Ukliďme Česko. Letos již po čtvrté.
Zúčastnilo se 47 dospělých občanů (členové spolku, sousedé a 1 dobrovolnice), dále pak 12 dětí. Někteří spoluobčané uklízeli již ve dnech předcházejících.

Musíme poděkovat všem účastníkům, kteří odvedli velký kus práce – byl proveden výřez zeleně a jehličnanů na náměstí, v ul. Od Vysoké, na schodišti z Farkáně III na Farkáň IV. Bylo zasazeno 30ks růží. Růže jsou tradiční ozdobou našeho náměstí a okolí pomníčku. Byly zasazeny našimi předky a tak bylo potřeba tuto ozdobu omladit. Přikročili jsme tedy k výsadbě 30ks nových.

U ul. Peroutkova a na hřišti bylo vysbíráno velké množství odpadu, bohužel i od neukázněných obyvatel, kteří vyhazují odpad ze svých zahrádek na stráň u hlavní ulice.

Úklid probíhal i na stanicích autobusu, kde je největší nepořádek po kuřácích. Sběr nedopalků od cigaret je nekonečný. Zde chceme upozornit na potřebu instalace dalších odpadkových košů, především u zastávky autobusu s č. 137 směr Na Knížecí.

Rádi bychom v této věci opětovně jednali s MČ Praha 5.

V našem bydlišti chybí i koše na psí exkrementy. Opatření by přispěla k celoroční čistotě lokality.

Je třeba vyzdvihnout práci dětí, které s velkým elánem uklízely a byly aktivní na všech úsecích. Opravdu byla radost na ně pohledět.
Ještě jednou patří poděkování za vykonanou práci všem účastníkům akce bez rozdílu věku.

Děkujeme MČ Praha 5 za finanční dar, který posloužil k nákupu sadby růží, pracovních rukavic a občerstvení pro účastníky. K dobré náladě všech přispělo i krásné počasí a tak můžeme konstatovat, že

dobrá věc se zase podařila!

Dovolujeme si požádat naše spoluobčany a návštěvníky naší lokality, aby dle možnosti udržovali pořádek. Předem děkujeme za pochopení.

Napsat komentář