Modré zóny

Modré parkovací zóny se rozšiřují už i k nám na Farkáň.

Farkáň je součástí tzv. „Malé parkovací zóny“, sektor 5-4, 3. cenové pásmo – oprávnění jen pro tuto malou parkovací zónu je levnější (než na celou Prahu 5) – tedy 600,- Kč/rok na „malou parkovací zónu“ a 1.200,- Kč/rok na celou Prahu 5 za první vůz.

Více k cenám zde:

Ceny pro rezidenty

Ceny pro návštěvyPodmínky k oprávnění k parkování FO

 • trvalý pobyt (pro cizince stačí přechodný pobyt)
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování PO, Neziskové Organizace a Veřejně Prospěšné Organizace

 • sídlo nebo provozovna, vlastnictví nemovitosti
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování pro Pečovatelé

 • trvalým pobytem v dané oblasti
 • starší 85 let nebo
 • pobírá příspěvek na péči alespoň III. stupně a nemá jiné řádné parkovací oprávnění.
  k žádosti se předkládá:
 • osobní údaje pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka) z důvodu kontroly
 • TP vozidla pečovatele s doložením právního vztahu k vozidlu dle kapitoly II.
 • čerpání slevy lze provádět pouze prostřednictvím VPH do výše max. limitu
 •  změnu SPZ/RZ pečovatele lze provádět prostřednictvím portálu.

Elektromobily (jsou osvobozené od platby)

 • Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil.
 • Hybridní automobily do kategorie elektromobilů nespadají (výjimkou je rezervní pohon sloužící pouze pro nabití baterie za účelem dojezdu k dobíjecí stanici).
 • Výdej parkovacích karet se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy.

Zásobování

(má svůj zvláštní režim)

Carsharing – sdílená auta

(je osvobozen od poplatků)

Krátkodobé zaměnění za jinou RZ jde učinit (online na https://osu.zpspraha.cz/ nebo na Nám 14. Října) 2x ročně na 14 dní (oprava, krádež, koupě nového)

Více informací k cenám a provozním podmínkám najdete zde: http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-5/

Říjnová vycházka

Vážení členové spolku, vážení sousedé a vycházkáři,

Dovolte, abychom Vás pozvali na říjnovou vycházku – Letovisko v údolí Zátišského potoka, která završí další rok vycházkové činnosti spolku EHSONF. V dalších měsících budeme pořádat přednášky v modlitebně Církve Adventistů, abychom v pohodlí  vyslechli přednášky naší průvodkyně Stáni Mickové a v jarních měsících znovu vyšli do terénu.

Přejeme příjemné dny barevného podzimu a těšíme se s Vámi na shledanou 20. 10. 2019.

Hana Krčilová a Stanislava Micková

Vážení přátelé – členové spolku EHSONF, vycházkáři a naši příznivci,

Srdečně Vás zdravíme po prázdninách a dovolujeme si Vás pozvat na akci Zažij město jinak , která se celostátně koná dne 21. 9. 2019.

Akce našeho spolku EHSONF má dvě části:

Věříme, že tento den strávíme všichni v dobré sousedské pohodě a s novými poznatky. Předpověď počasí je příznivá, ale víte jak to je ……

Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti.
Optimista vidí příležitost při každé obtíži.

Již dnes se na Vás těšíme a přejeme příjemné dny.

za rozšířený výbor spolku EHSONF
Hana Krčilová a Stanislava Micková

Vycházka červen

Vážení členové spolku, vážení „vycházkáři„ a příznivci činnosti spolku EHSONF,

přejeme Vám klimaticky příznivé dny a zveme na vycházku Kříž a kalich na Vinohradech, kde by nás výrazná teplota neměla zaskočit. Upozorňujeme, že tentokrát se sejdeme v sobotu, 15. června 2019.

Těšíme se na Vás na poslední vycházce, než se rozjedete na dovolenou.

Hana Krčilová a Stanislava Micková