Náš spolek Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF)pořádal v sobotu 17. září 2022 sousedskou akci Zažij Farkáň jinak. Na realizaci programu se spolupodílel  – kroužek farkáňských dětí (stále chceme pokračovat ve vystoupeních naší mladší generace), Čmeláci Plus, Maso Koubek a bývalý farkáňský turistický oddíl Táborový oheň.

Právě tento oddíl na akci „oslavil“ 40 let od svého založení a své aktivity na farkáňské akci popsal na foglarovských stránkách iKlubovna.cz.

Jak nám v sobotu odpoledne sdělili lidé z AUTOMATu – organizátoři střešní akce Zažít město jinak, tak jim z doposud navštívených lokalit to naše „Zažij Farkáň jinak…“ připadalo nejvíce sousedské s množstvím zajímavých aktivit – dlouhá lanovka, střelba lukem, burza rostlin, knihostan, kulturní vystoupení dětí, čmeláci, žížaly, prolézačkové dráhy, pivo, vuřty, střelba prakem a foukačkou, hra s kolíky, létání ve vzduchu, poznávačka sousedů, jízda na strágulích, honění obručí, znalostní kvízy různých kategorií aj. Výstavku o historii akcí Zažij Farkáň jinak (v pořadí již šestou) a prezentaci projektu spolku EHSONF Naučná stezka Radlice-Farkáň-Malvazinky, nám bohužel „přečetla“ náhlá přeháňka.

Drobnou ochutnávkou z naší akce, může být pro vás právě prezentace Táborového ohně na iKlubovna.cz.

Druhým chodem naší ochutnávky je fotodokumentace (brzy)

Rozšířený výbor spolku EHSONF děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce a přispěli k sousedské pohodě a zdaru tak, abychom si skutečně zažili Farkáň jinak.

 Příští rok tedy na shledanou na této akci.

V roce 2022 jsme pro vás ještě připravili:

    • Vycházky v měsíci říjnu (23. 10.), listopadu a prosinci. V případě nepříznivého počasí nahradí vycházku přednáška.
    • Členskou schůzi spolku EHSONF dne 23. 11. 2022.
    • Rozsvícení vánočního stromu na náměstí na Farkáně spolu s firmou Maso Koubek.

O všech akcích budete informováni na vývěsce spolku u stanice autobusu č. 137, směr Smíchov, na webu našeho spolku a na webu Sousedé na Farkáně.

Zažij Farkáň jinak

Vážené a milé členstvo EHSONF, vážení sousedé,

Srdečně Vás zdravíme  a dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci Zažij město jinak- Zažij Farkáň jinak, která se koná v sobotu 17. 9. 2022. Pozvánku naleznete v příloze (pozvánka). Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleji na přípravě této akce a předem děkujeme všem spolkovým kuchařinkám, které přinesou malé pohoštění.

Těšíme se na setkání s Vámi v pohodě a dobré náladě.

Za rozšířený výbor spolku zdraví a pěkné zářijové dny přeje

Hana Krčilová

Zpráva o konání akce Ukliďme město – Ukliďme Prahu 5 – Ukliďme Farkáň

Dne 23. 9. 2020 se uskutečnila každoroční akce úklidu Farkáně. Akci pořádal z.s. Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně. Letošní datum se měnilo v souvislosti s hygienickými opatřeními, souvisejícími s coronavirem. Úklid probíhal v ulicích Farkáně a částečně i na Vysoké.
Byli jsme rádi, že se akce zúčastnil osvědčený tým farkáňských (spolkových) brigádníků a sousedů. I letos se však přidali další sousedé, hlavně noví obyvatelé Farkáně IV i s dětmi a z Mikšovského ulice. Tato akce přináší možnost nejen vylepšit okolí našich domovů, ale poznat i nové sousedy a informovat je o činnosti našeho spolku (EHSONF). K hezké atmosféře přispívá i instalovaná lavička na náměstí pod lípou (práce Odboru veřejné zeleně MČ 5), kde se posadili farkáňské seniorky a tak byla zastoupena široká věková škála. Letos nám přišel pomoct i pan knihovník Rychtár s manželkou a synem. Moc nás potěšil jejich zájem.

Přišlo 25 dospělých osob a 8 dětí. Výsledkem práce tohoto týmu byl sběr 20ti velkých pytlů, 10ti malých a volně ložená zeleň.

Výbor spolku si dovoluje poděkovat MČ Praha 5 za sponzorský dar, za odvoz materiálu ihned po akci. Dovolujeme si v této souvislosti, požádat o možnost opravy cesty přes náměstí (okolo bývalé samoobsluhy). Technický stav je již nebezpečný! Především pak děkujeme všem účastníkům akce za jejich odvedenou práci a zájem o lokalitu.

Všem našim příznivcům přejeme především hodně zdraví a těšíme se na shledanou v dobré kondici i příští rok.

Září 2020

Vážení a milí členové spolku, vážení sousedé,

Dovolte, abychom Vás jménem RV spolku pozdravili před koncem prázdnin, popřáli Vám hodně zdraví a sil do dalšího období roku. Chceme Vás informovat o akcích, které nás čekají v měsíci září. Věříme, že si najdete čas a na akcích se uvidíme.

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Vážení členové spolku, vážení spoluobčané,

Přeji Vám dobrý den a doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší republice uvedla MČ Praha 5 na svých webových stránkách důležité informace – MČ Praha 5 zřizuje dvě informační linky.
Bohužel naši vývěsku poničil vandal a naše zprávy pro Vás nejsou zcela čitelné. Úřední deska se na Farkáně nenalézá a tak si dovolujeme podat zprávy touto formou

Současně sdělujeme, že plánované akce na I. a II.Q 2020 jsou pozastaveny :

  • Výroční schůze za rok 2019.
  • Ukliďme Česko-Ukliďme Farkáň.
  • Vítání jara.
  • Vycházky.

Věříme, že se situace brzy zlepší. V případě potřeby pomoci či informací mě kontaktujte. Přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Za rozšířený výbor spolku EHSONF

Hana Krčilová