Září 2020

Vážení a milí členové spolku, vážení sousedé,

Dovolte, abychom Vás jménem RV spolku pozdravili před koncem prázdnin, popřáli Vám hodně zdraví a sil do dalšího období roku. Chceme Vás informovat o akcích, které nás čekají v měsíci září. Věříme, že si najdete čas a na akcích se uvidíme.

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Vážení členové spolku, vážení spoluobčané,

Přeji Vám dobrý den a doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší republice uvedla MČ Praha 5 na svých webových stránkách důležité informace – MČ Praha 5 zřizuje dvě informační linky.
Bohužel naši vývěsku poničil vandal a naše zprávy pro Vás nejsou zcela čitelné. Úřední deska se na Farkáně nenalézá a tak si dovolujeme podat zprávy touto formou

Současně sdělujeme, že plánované akce na I. a II.Q 2020 jsou pozastaveny :

 • Výroční schůze za rok 2019.
 • Ukliďme Česko-Ukliďme Farkáň.
 • Vítání jara.
 • Vycházky.

Věříme, že se situace brzy zlepší. V případě potřeby pomoci či informací mě kontaktujte. Přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Za rozšířený výbor spolku EHSONF

Hana Krčilová

Anketa k bezpečnosti na Praze 5

Vážení,

dovolte mi, abych Vás jménem paní starostky Renáty Zajíčkové oslovila v následující věci:

Protože nám záleží na tom, aby Praha 5 byla pro své obyvatele příjemným a především bezpečným místem pro život, připravili jsme krátkou anketu, která nám napoví, jak se občané Prahy 5 ve své městské části cítí – zda je tu podle vás bezpečno nebo zda jsou zde místa, kterým se raději vyhýbáte, příp. co by podle vás zvýšení pocitu bezpečí mohlo napomoci. Na základě odpovědí pak připravíme program dubnového setkání s občany zaměřený právě na toto téma.

Ráda bych Vás jménem paní starostky požádala o přeposlání této informace členům vašeho spolku. Anketu najdete na http://bit.do/praha5-anketa-bezpeci. Hlasovat je možné do 10. března.

Anketa je také vyvěšena na webových stránkách www.praha5.cz .

V příloze rovněž zasílám pozvánku na promítání seriálu #martyisdead věnovaném problematice kyberšikany, které proběhne 25. března v kobce č. 17 na Smíchovské náplavce. Doporučujeme zejména rodičům, potvrzení účasti je z kapacitních důvodů nutné.
Plakát Promítání Marty rodiče FINAL

Předem děkuji a přeji hezký den!

S pozdravem

Mgr. Michaela Žalská

koordinátorka projektů

Úřad městské části Praha 5

Pozvání na Pietní akt

Vážení členové spolku a spoluobčané,

rozšířený výbor spolku Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně si Vás dovoluje pozvat na Pietní akt, který je pořádán v souvislosti se 75. výročím náletu na Prahu 14. 2. 1945. Zde najdete podrobnosti k akci i události, významné pro naše bydliště.

Za RV spolku EHSONF s úctou

Hana Krčilová
předsedkyně spolku

Modré zóny

Modré parkovací zóny se rozšiřují už i k nám na Farkáň.

Farkáň je součástí tzv. „Malé parkovací zóny“, sektor 5-4, 3. cenové pásmo – oprávnění jen pro tuto malou parkovací zónu je levnější (než na celou Prahu 5) – tedy 600,- Kč/rok na „malou parkovací zónu“ a 1.200,- Kč/rok na celou Prahu 5 za první vůz.

Více k cenám zde:

Ceny pro rezidenty

Ceny pro návštěvyPodmínky k oprávnění k parkování FO

 • trvalý pobyt (pro cizince stačí přechodný pobyt)
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování PO, Neziskové Organizace a Veřejně Prospěšné Organizace

 • sídlo nebo provozovna, vlastnictví nemovitosti
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování pro Pečovatelé

 • trvalým pobytem v dané oblasti
 • starší 85 let nebo
 • pobírá příspěvek na péči alespoň III. stupně a nemá jiné řádné parkovací oprávnění.
  k žádosti se předkládá:
 • osobní údaje pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka) z důvodu kontroly
 • TP vozidla pečovatele s doložením právního vztahu k vozidlu dle kapitoly II.
 • čerpání slevy lze provádět pouze prostřednictvím VPH do výše max. limitu
 •  změnu SPZ/RZ pečovatele lze provádět prostřednictvím portálu.

Elektromobily (jsou osvobozené od platby)

 • Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil.
 • Hybridní automobily do kategorie elektromobilů nespadají (výjimkou je rezervní pohon sloužící pouze pro nabití baterie za účelem dojezdu k dobíjecí stanici).
 • Výdej parkovacích karet se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy.

Zásobování

(má svůj zvláštní režim)

Carsharing – sdílená auta

(je osvobozen od poplatků)

Krátkodobé zaměnění za jinou RZ jde učinit (online na https://osu.zpspraha.cz/ nebo na Nám 14. Října) 2x ročně na 14 dní (oprava, krádež, koupě nového)

Více informací k cenám a provozním podmínkám najdete zde: http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-5/