Vycházky v dubnu a květnu

Dne 6.4.2014 od 14:00 se uskutečnila vycházka po slavných vilách Malvazinek . Počasí nám opět přálo a tak věříme, že všech 46 účastníků strávilo prostřednictvím našeho občanského sdružení příjemnou neděli. Možná, že ani blízcí obyvatelé Malvazinek a Farkáně nevědí, jaké architektonické skvosty se v blízkosti jejich domovů nachází. Perlou mezi těmito vilami je jistě Vila Winternitz, architekt Adolf Loos a Karel Lhota.

Další  vycházky na Praze 5:
26. dubna od 10:00  Vycházka Za sopkami a mořem z. části Prokopského údolí (Hemrovy skály). Start v 10,00 hodin – Jinonice – v z. části ulice Pod Vavřincem, v místě křížení zelené turistické značky a NS Prokopské údolí-Butovice. Odborna garance  RNDR. Marcela Stárková [marcela.starkova@geology.cz]

16. května Vycházka Na plošinu Dívčí hrady za výhledy, historií i geologií Prahy. Pro zájemce se závěrečnou diskusí o budoucnosti a významu této geomorfologické dominanty Prahy 5.  Start – 17,00 hodin u vodárenské věže Děvín  (spojeni autobusem č. 231 z bus terminálu Na Knížecí).  

11. června Vycházka na Vidouli po zajímavé trase za živou i neživou přírodou. Start –16, 30 hodin v prostoru tramvajové smyčky Na Kotlářce.

Vycházka k MDŽ

Vážení příznivci akcí našeho sdružení,

dovolujeme si vás informovat o vycházce po Hřebenkách, architektonicky zajímavé části Prahy 5, která se uskutečnila dne 8. 3. 2014. Pro tuto akci jsme si nemohli vybrat příznivější den! Krásné slunečné počasí, teplo, zahrady v rozpuku předčasného jara (někde již kvetly i meruňky) a hlavně dobrá nálada. Procházky se zúčastnilo 17 lidí, členů našeho sdružení i jeho příznivců.

Sešli jsme se u stadionu na Strahově a po úvodním slově Mgr. Stanislavy Mickové, naší odborné průvodkyně a členky sdružení, jsme sestupovali směrem k  Podbělohorské ulici a ke Klamovce. Míjeli jsme jednotlivé architektonické zajímavosti a vy je můžete shlédnout na naší foto příloze. Zajímavě i hrozivě jistě působí fotografie první (umění grafiti), ve srovnání s fotografiemi ostatními.

Fotodokumentaci, kterou zhotovila Ing. Marie Moravcová, členka výboru našeho sdružení, si můžete prohlédnout zde. V případě zájmu o fotografie z vycházky nás prosím kontaktujte.

Vážení, výbor občanského sdružení si dovoluje sdělit, že pro velký zájem bude tato vycházka opakována, stejně jako i vycházky po zajímavých vilách v našem okolí. Sledujte, prosím, naše webové stránky, kde bude vyvěšeno oznámení o připravovaných akcích.

Přejeme vám hodně zdraví a pěkné jarní dny. Když občas zaprší, jistě nebude vadit, příroda si to žádá, hlavně však dobrou náladu.

Pietní akt

Pietní akt u příležitosti 69.výročí náletu na Prahu .

14. 2. 2014 se konal u pomníčku na náměstí Na Farkáně pietní akt, kdy obyvatelé Farkáně a příznivci

OS Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně vzpomněli obětí amerického náletu na Prahu 14. 2. 1945. Mladí zástupci obyvatel, jako budoucnost Farkáně, položili kytici se vzpomínkovou stuhou. Tento nálet měl fatální následky na naši lokalitu, kdy tři domy byly naprosto srovnány se zemí. Těžce byly poškozeny domy Na Farkáně I a III a dům na náměstí Na Farkáně. Velké množství domů bylo poškozeno lehce. Bylo poškozeno náměstí starých Radlic, kostelíček sv. Jana Nepomuckého v Radlicích a hřbitov Malvazinka. Byla vybombardována i usedlost Malá ( Fričův statek), kde zahynul její majitel. Vedle kostelíčka sv. Jana Nepomuckého je umístěn pomníček, který připomíná tuto událost a oběti, jak z Farkáně, tak ze starých Radlic.

OS Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně děkuje všem zúčastněným, kteří přišli uctít památku obětí a sděluje, že naše občanské sdružení se bude dle možnosti o pomníček Na Farkáně starat, stejně jako o jeho okolí. Při této příležitosti si dovolujeme sdělit, že pozemek, kde je pomníček umístěn, je v majetku MČ Praha 5 a tak naše kroky musíme s majitelem pozemku konzultovat.

Informace o dostupných zdrojích informací k události 14. 2. 1945:

Knihy Michala Plavce – Strach nás ochromil, Praha v plamenech a Bomby na květnou neděli – všechny knihy vyšly v nakladatelství Svět křídel

Maršál Stanislav, Uhlíř Jan – Bomby na Prahu, nakladatelství Prostor

ČT – Hledání ztraceného času – Pražská apokalypsa

Historie cs. – Proč nás spojenci bombardovali

Obrázky si je možno prohlédnout zde

Vycházky

Vážení čtenáři webových stránek našeho Občanského sdružení (od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku, zapsaného spolku).

Dovolujeme si vás informovat o vycházkách, které pořádá naše občanské sdružení, průvodcem je Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení. Tématem těchto vycházek je především upozornění na zajímavou a jedinečnou architekturu naší oblasti, která je těsně spjata s její historií. O historii Farkáně a okolí informujeme širší veřejnost formou přednášek s prezentací dobových i současných fotografií a různých zajímavých materiálů. Na tyto přednášky zveme formou vývěsek na vhodných místech veřejného prostranství (zastávky MHD) a obchodech. Členy a sympatizanty našeho OS pak informujeme zprávami elektronickými. Na těchto přednáškách informujeme i o plánovaných vycházkách po okolí a je možno se na tyto vycházky přímo na místě přihlásit. Další informace o činnosti v této oblasti můžete pak získat na e-mailu khanicka@volny.cz, nebo na telefonu 602525378 (pí. Krčilová). Dotazy můžete eventuelně zanechat i v sídle našeho OS na náměstí Na Farkáně – Řeznictví p. Koubek.

Pro vaši představu vás informujeme o již uskutečněných vycházkách:

vycházka č. 1 – Teigeho vila – vily Winternitz a Pick – usedlosti Cihlářka, Blaženka a Nikolajka

vycházka č. 2 – Kordova a Říhova vila – usedlost Malvazinka

více v menu „Akce“ – „Minulé“

Tyto vycházky je v případě zájmu možno po dohodě zopakovat!