Zastavení 10 – Ulice Xaveriova

Xaveriova ulice a okolí

Krásný březový háj nabízí vycházku v klidném prostředí. Posaďte se na lavičce a vychutnávejte atmosféru trochu připomínající anglické dělnické čtvrti. Zajímavé, malé řadové domky s nepatrnými zahrádkami lemují ulici Xaveriova, Malá Xaveriova a Přímá. (obr. č. 1 a 2). Pozemky na jejich stavbu pronajala pražská městská obec v letech 1926-29. Stavby se ujalo Družstvo pro stavbu levných, ale pevných a trvalých domků ve 2. pol. 20. let 20. století. Domky byly vyprojektovány ve 3 velikostních variantách. Projekt byl využit ve čtyřech lokalitách v Praze a celkem bylo postaveno asi 338 domků. Domky v Xaveriově ulici patří k nejzachovalejším, i když původní ráz některé změnily. Své jméno má ulice od roku 1932 na počest smíchovského rodáka spisovatele a novináře Jakuba Arbesa (1840–1914) a jeho nejslavnějšího romaneta Svatý Xaverius.

Na konci ulice Xaveriova je sportovní areál DTJ Smíchov. DTJ Smíchov vznikla v roce 1901, jako odbočka DTJ Radlice. Ve svých cvičeních vycházela ze soustavy Sokola. Jednota neměla letní cvičiště, získala jej v roce 1923 pronájmem od pražské obce a v roce 1929–30 jej zakoupila. Začíná stavět cvičiště a klubovnu (obr. č. 3 – slavnostní výkop). Členové všeho věku cvičí na sletech DTJ, hraje se česká házená. (obr. č. 4) Jednota vedla bohatý kulturní i společenský život; při DTJ Smíchov pracoval i loutkový soubor. Práce DTJ přispěla k uzavření krásných přátelství a rozvoji sousedských vztahů.

Jakub Arbes – spisovatel a novinář, který se na Smíchově narodil, zde také zemřel a je pochován na zdejším hřbitově. Ve svých dílech volil náměty ze současného pražského života a dal vzniknout novému literárnímu útvaru romanetu (autorem tohoto názvu byl jeho přítel Jan Neruda). Romaneto je obsáhlejší povídka s dobrodružným, napínavým dějem s prvky tajemna. To vše obsahuje právě romaneto Svatý Xaverius, jehož děj se odehrává také na Smíchově. Arbesovo dílo je rozsáhlé, obsahuje často prvky fantastiky, a proto je Arbes zařazován i mezi autory sci-fi.


Od zastavení č. 10 přijdeme parkovou cestou do ulice Xaveriova, kde na rohu ulice U Smíchovského hřbitova zahneme vpravo dolů a dojdeme k hlavnímu vchodu do hřbitova, našemu cíli cesty – Zastavení 11

Předchozí Zastavení 10

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky