Modré zóny

Modré parkovací zóny se rozšiřují už i k nám na Farkáň.

Farkáň je součástí tzv. „Malé parkovací zóny“, sektor 5-4, 3. cenové pásmo – oprávnění jen pro tuto malou parkovací zónu je levnější (než na celou Prahu 5) – tedy 600,- Kč/rok na „malou parkovací zónu“ a 1.200,- Kč/rok na celou Prahu 5 za první vůz.

Více k cenám zde:

Ceny pro rezidenty

Ceny pro návštěvyPodmínky k oprávnění k parkování FO

 • trvalý pobyt (pro cizince stačí přechodný pobyt)
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování PO, Neziskové Organizace a Veřejně Prospěšné Organizace

 • sídlo nebo provozovna, vlastnictví nemovitosti
 • právní doložení vztahu k vozidlu (vlastnictví, leasing, zápůjčka, služební vozidlo)

Podmínky k oprávnění k parkování pro Pečovatelé

 • trvalým pobytem v dané oblasti
 • starší 85 let nebo
 • pobírá příspěvek na péči alespoň III. stupně a nemá jiné řádné parkovací oprávnění.
  k žádosti se předkládá:
 • osobní údaje pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka) z důvodu kontroly
 • TP vozidla pečovatele s doložením právního vztahu k vozidlu dle kapitoly II.
 • čerpání slevy lze provádět pouze prostřednictvím VPH do výše max. limitu
 •  změnu SPZ/RZ pečovatele lze provádět prostřednictvím portálu.

Elektromobily (jsou osvobozené od platby)

 • Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil.
 • Hybridní automobily do kategorie elektromobilů nespadají (výjimkou je rezervní pohon sloužící pouze pro nabití baterie za účelem dojezdu k dobíjecí stanici).
 • Výdej parkovacích karet se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy.

Zásobování

(má svůj zvláštní režim)

Carsharing – sdílená auta

(je osvobozen od poplatků)

Krátkodobé zaměnění za jinou RZ jde učinit (online na https://osu.zpspraha.cz/ nebo na Nám 14. Října) 2x ročně na 14 dní (oprava, krádež, koupě nového)

Více informací k cenám a provozním podmínkám najdete zde: http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-5/

Napsat komentář