Zastavení 4 – Bývalá usedlost Vysoká

Objekt byl původně součástí Radlic, dnes patří do katastrálního území Jinonice.

Historie:

Ves Radlice věnoval v roce 1283 král Václav II. své chůvě Alžbětě. Ta ji pak darovala klášteru sv. Anny na Starém Městě pražském. Klášter okolní půdu pronajímal různým hospodářům, kteří zde pěstovali i vinnou révu. Klášter byl majitelem Radlic a okolí do roku 1523 a pak znovu od 20. let 17. stol. do roku 1785, kdy byl zrušen. Poté se majitelem Radlic stal rod Schwarzenbergů, který již dříve vlastnil sousední Jinonice. Vznik usedlosti, která byla především hospodářským dvorem, není historicky doložen. Na přelomu 19. a 20. století zde byla koželužna, později závod ERPA(šamotování lázeňských kamen), truhlárna a do konce 60. let 20. století byty. Poté objekt spravoval stát. V roce 2015 byl chátrající objekt přestavěn do podoby moderního bytového areálu Vyhlídka.


Ulicí Na Vysoké mírným klesáním sejdeme k ulici Peroutkova. Na konci ulice po levé straně najdeme panel Zastavení 5

Předchozí Zastavení 3

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky