Zastavení 5 – Bývalá morová nemocnice

V místech tohoto zastavení probíhá rozhraní mezi katastrálním územím Jinonice a Radlice. Kníže Ferdinand Vi ze Schwarzenbergu zde v době moru v letech 1679–1680 založil morovou nemocnici, do které byli sváženi chudí nakažení morem. Později zde stály dva menší obytné domky až do 60. let 20. století. Mezi starousedlíky se zde p také říkalo „U nemocnice“. Toto označení najdeme i na staré mapě viz obr. č. 2. Existenci tohoto místa popsal ob Jinonic Alois Loučka v Kronice Jinonic a Butovic, která vycházela na pokračování v příloze novin Nový signál.


Přejdeme na druhou stranu ulice Peroutkova, odtud již vidíme cíl dalšího Zastavení 6

Předchozí Zastavení 4

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky