Zastavení 6 – Výhled na statek Bulovka

Nacházíme se na trojmezí katastrů Radlic, Jinonic a Košíř. Objekt tohoto zastavení, se nachází již v katastru Košíře.

Historie

Původní viniční usedlost ze 14. století s viničním lisem. Rozsáhlá stavba s objekty stodol, stájí, seníků a obytnou budovou nese od konce 18. století název Bulovka podle majitele Ferdinanda Bully. Byla obklopena parkem s novogotickým glorietem a skleníky, což dávalo usedlosti i oddechový charakter. Svou barokní podobu získala usedlost pravděpodobně až začátkem 19. století. Sloužila však především zemědělskému provozu, byla zde ale i provaznická a soustružnická dílna. Později k ní patřila i blízká cihelna. Při odkrývce cihlářské hlíny se našly fosilie savců, vč. mamuta, pravěkého jelena a tura. Usedlost Bulovka je od roku 1964 památkově chráněna a je v soukromých rukou. Sídlí zde i jízdárna.


Od zastavení č. 6 jdeme podél ulice Peroutkova mírně do kopce směr Farkáň. Z přechodu již vidíme  Zastavení 7 na dolní části náměstí Na Farkáně.

Předchozí Zastavení 5

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky