Zastavení 3 – Vila od architekta Jana Gillara

Vila z roku 1939 postavená podle návrhu architekta Jana Gillara (1904–1967), absolventa AVU u prof. Josefa Gočára. Po absolutoriu pracoval v ateliéru arch. Zázvorky – tvůrce Památníku na Vítkově. Vila se vyznačuje dvěma na sebe kolmými křídly různých výšek viz foto č. 1, jež jsou završeny valbovou střechou. Stavba představuje pozdní Gillarovu tvorbu, která od tzv. bílého funkcionalismu směřuje k romantičtějším formám. Atmosféru dotváří nárožní arkýř se zimní zahradou.

Architekt Jan Gillar byl funkcionalistický architekt a návrhář nábytku. Jeho nejvýznamnějším dílem je areál bývalých Francouzských škol, nyní ZŠ a MŠ ulice Bílá v Dejvicích. Byl členem Devětsilu a přítelem Karla Teigeho (1900–1951), levicově orientovaného kritika a teoretika umění, publicisty a překladatele z francouzštiny. Pro něho postavil vilu U Šalamounky č. 5. Dalším Gillarovým dílem v Praze 5 je vila nad Bertramkou č. 1. Obě stavby byly dokončeny v roce 1939. Za 2. světové války se architekt Gillar aktivně účastnil odboje.

Areál tzv. Francouzských škol v Praze 6. Výjimečný soubor budov byl postaven podle návrhu arch. Jana Gillara po výběrovém řízení na moderní lyceum vypsané francouzskou vládou. Areál obsahoval reálné gymnázium, obecnou školu, mateřskou školu, pavilon s tělocvičnou a divadlem, bazén, kuchyň, jídelnu, aj. (plánovaná budova internátu nebyla postavena).

Karel Teige a jeho vila


K dalšímu Zastavení 4 stoupáme mírným svahem ulicí Na Vysoké a po levé straně již vidíme bytový komplex Vyhlídka.

Předchozí Zastavení 2

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky