Zastavení 9 – Modlitebna Církve adventistů sedmého dne a židovský hřbitov

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Byla postavena v letech 1982–1985 architektem Václavem Třískou na místě původní židovské obřadní síně. Vnitřní výzdoba modlitebny je velice zajímavá. Návštěvníky při vstupu do foyeru upoutá text biblického žalmu „V rukou Tvých jsou dnové moji“. Hlavní sál je místem konání nejen bohoslužeb, ale i různých kulturních a osvětových pořadů. Prostory jsou využívány také spolkem EHSONF.

Nový židovský hřbitov na Smíchově

Za budovou modlitebny je vchod do židovského hřbitova, který není běžně přístupný. Vznikl v roce 1903 a byl používán až do roku 1990. Dominantou hřbitova je novobarokní hrobka rodiny Porgesů z Portheimu, kteří byli majiteli smíchovské kartounky a letohrádku Portheimka na Smíchově. U vchodu do hřbitova naleznete desku zakladatelů tohoto hřbitova. Předchůdcem Nového židovského hřbitova byl Starý židovský hřbitov na Smíchově na vrchu Brabenec (Brabenčák) v Radlicích, který vznikl v roce 1788, kdy se po otevření pražského ghetta začali Židé stěhovat na předměstí.


Po pár krocích dojdeme na roh hřbitova Malvazinky a zahneme do parkové cesty v ulici Xaveriova. Touto cestou dojdeme k Zastavení 10, které nalezneme po levé straně cesty

Předchozí Zastavení 8

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky