Zastavení 11 – Hřbitov Malvazinky

Smíchovský hřbitov Malvazinky je čtvrtým největším pohřebištěm v Praze a jsou zde pochováni slavní herci, spisovatelé a další známé osobnosti. Byl vysvěcen v roce 1876 a byl již dvakrát rozšířen. Autor řešení a úpravy hřbitova byl architekt Antonín Viktor Barvitius, který je zároveň autor kostela sv. Václava na Smíchově. Hřbitov Malvazinky nahradil původní smíchovský hřbitov na Arbesově (dříve Jakubském) náměstí na Smíchově, který byl zrušen v rámci josefínských dekretů.

Kostel hřbitova Malvazinky (autor Josef Duchoň) je zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi, patronům Smíchova. Těm byl zasvěcen i původní kostel na Smíchově.

Další zajímavosti o hřbitově se můžete dozvědět v rámci vycházek našeho spolku s komentářem průvodkyně.


Závěr procházky

Předchozí Zastavení 11

Zpět na Úvod