Zastavení 11 – Smíchovský hřbitov Malvazinky

Smíchovský hřbitov Malvazinky je čtvrtým největším pohřebištěm v Praze a jsou zde pochováni slavní herci, spisovatelé, umělci a další známé osobnosti. Jejich jména najdete na vývěsce u budovy Správy hřbitova. Hřbitov byl vysvěcen v roce 1876 a byl již dvakrát rozšířen. Autorem řešení a úpravy hřbitova byl architekt Antonín Viktor Barvitius, který je zároveň autorem kostela sv. Václava na Smíchově. Původní smíchovský hřbitov byl na Arbesově (dříve Jakubském) náměstí na Smíchově, kde pohřbívání skončilo v době josefínských dekretů.

Kostel hřbitova Malvazinky (autor Josef Duchoň) je zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi, patronům Smíchova. Těm byl zasvěcen i původní kostel na Smíchově.

Obraz původního kostela sv. Filipa a Jakuba na Jakubském náměstí na Smíchově (dnes Arbesovo náměstí). Autor: Karel Liebscher (1851-1906). český malíř a ilustrátor. Ve svých dílech zachytil českou krajinu a významné české památky. Jeho ilustrace vycházely např. v časopise Zlatá Praha a v publikacích Ottova nakladatelství- 14dílný Vlastivědný průvodce po Čechách a Hrady, zámky a tvrze Království českého Augusta Sedláčka

Vážení návštěvníci, zde končí naše vycházková trasa v zajímavé části Prahy 5. Lokalitou plnou zeleně jsme ušli cca 3 km. Věříme, že vám tato vycházka přinesla příjemný zážitek a nové poznatky. Program našeho spolku můžete sledovat na těchto webových stránkách.

Závěrem děkujeme ČSOB, a.s., za financování projektu Naše Radlice, v jehož rámci jsme mohli realizovat tuto naučnou stezku. Všem spolupracovníkům z řad členů spolku Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně a spoluobčanům pak za spolupráci a iniciativu.


Předchozí Zastavení 10

Zpět na Úvod

Mapa naučné stezky