Závěr

Tady končí naše virtuální vycházka do zajímavé části Prahy 5. Určitě neuděláte chybu, když si celou trasu projdete i ve skutečnosti. Lokalita je velmi pěkná ve všech ročních obdobích a je zajímavá i po stránce geologické, flory a fauny. Zelené stráně a hřbitov jsou domovem ptactva, žije tu strnad, kukačka, datel, hýl, strakapoud a žluna, zahlédnout můžete i veverku a ježka. Okolní zeleň je pro nás velmi cenná a významně se podílí na kvalitě našeho životního prostředí. Náš spolek si je tohoto faktu vědom a usiluje o to, aby naše krajina a životní prostředí zůstaly zachovány i příštím generacím.

Do 70. let 20. století byly stráně nad Radlicemi ovocným sadem s meruňkami, višněmi a ořešáky, často byly také místem radovánek dětí, především v zimě. Na cestu kolem hřbitova chodili na vycházky i za odpočinkem místní i příchozí. Ještě dříve, v neděli, tam lidé mívali možnost, zaposlouchat se do hudby, která se ozývala z radlické hospody Za větrem (U Šlajsů) – Obec baráčníků tam pořádala taneční zábavy… Ale to je již minulost a my se musíme vrátit reality dnešních dní.

K návratu z reálné vycházky můžete od hlavního vchodu do hřbitova (od panelu č.11) zvolit některou z těchto tras:

  1. Okolo hřbitovní zdi sestoupit strmým svahem na Radlickou – k výchozímu bodu naší trasy.
  2. Jít zpět ulicí U smíchovského hřbitova na zastávku Malvazinky na autobus 137 – jede na Knížecí nebo omezeně do Nových Butovic.
  3. Projít celý hřbitov Malvazinky až k brance v pravém zadním rohu, která vede přímo k zastávce Urbanova autobusu 137.
  4. Od hlavního vchodu do hřbitova použít autobus 153, který ale jezdí v cca půlhodinových intervalech po trase U Zvonu – Malvazinky – Smíchovský hřbitov – Radlická – Nad Konvářkou.

Vážení návštěvníci našich webových stránek, chceme vám poskytnout příjemný zážitek a zprostředkovat poznání zajímavých míst. Pokud byste měli zájem o činnost našeho spolku a jeho akce, sledujte naše webové stránky www.osfarkan.cz. Případné dotazy či připomínky nám můžete psát na e-mailovou adresu info@osfarkan.cz. Přejeme Vám krásné zážitky ve městě i v přírodě a těšíme se s vámi zase někdy na shledanou.