Pietní akt

Pietní akt u příležitosti 69.výročí náletu na Prahu .

14. 2. 2014 se konal u pomníčku na náměstí Na Farkáně pietní akt, kdy obyvatelé Farkáně a příznivci

OS Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně vzpomněli obětí amerického náletu na Prahu 14. 2. 1945. Mladí zástupci obyvatel, jako budoucnost Farkáně, položili kytici se vzpomínkovou stuhou. Tento nálet měl fatální následky na naši lokalitu, kdy tři domy byly naprosto srovnány se zemí. Těžce byly poškozeny domy Na Farkáně I a III a dům na náměstí Na Farkáně. Velké množství domů bylo poškozeno lehce. Bylo poškozeno náměstí starých Radlic, kostelíček sv. Jana Nepomuckého v Radlicích a hřbitov Malvazinka. Byla vybombardována i usedlost Malá ( Fričův statek), kde zahynul její majitel. Vedle kostelíčka sv. Jana Nepomuckého je umístěn pomníček, který připomíná tuto událost a oběti, jak z Farkáně, tak ze starých Radlic.

OS Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně děkuje všem zúčastněným, kteří přišli uctít památku obětí a sděluje, že naše občanské sdružení se bude dle možnosti o pomníček Na Farkáně starat, stejně jako o jeho okolí. Při této příležitosti si dovolujeme sdělit, že pozemek, kde je pomníček umístěn, je v majetku MČ Praha 5 a tak naše kroky musíme s majitelem pozemku konzultovat.

Informace o dostupných zdrojích informací k události 14. 2. 1945:

Knihy Michala Plavce – Strach nás ochromil, Praha v plamenech a Bomby na květnou neděli – všechny knihy vyšly v nakladatelství Svět křídel

Maršál Stanislav, Uhlíř Jan – Bomby na Prahu, nakladatelství Prostor

ČT – Hledání ztraceného času – Pražská apokalypsa

Historie cs. – Proč nás spojenci bombardovali

Obrázky si je možno prohlédnout zde

Vycházky

Vážení čtenáři webových stránek našeho Občanského sdružení (od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku, zapsaného spolku).

Dovolujeme si vás informovat o vycházkách, které pořádá naše občanské sdružení, průvodcem je Mgr. Stanislava Micková, členka našeho sdružení. Tématem těchto vycházek je především upozornění na zajímavou a jedinečnou architekturu naší oblasti, která je těsně spjata s její historií. O historii Farkáně a okolí informujeme širší veřejnost formou přednášek s prezentací dobových i současných fotografií a různých zajímavých materiálů. Na tyto přednášky zveme formou vývěsek na vhodných místech veřejného prostranství (zastávky MHD) a obchodech. Členy a sympatizanty našeho OS pak informujeme zprávami elektronickými. Na těchto přednáškách informujeme i o plánovaných vycházkách po okolí a je možno se na tyto vycházky přímo na místě přihlásit. Další informace o činnosti v této oblasti můžete pak získat na e-mailu khanicka@volny.cz, nebo na telefonu 602525378 (pí. Krčilová). Dotazy můžete eventuelně zanechat i v sídle našeho OS na náměstí Na Farkáně – Řeznictví p. Koubek.

Pro vaši představu vás informujeme o již uskutečněných vycházkách:

vycházka č. 1 – Teigeho vila – vily Winternitz a Pick – usedlosti Cihlářka, Blaženka a Nikolajka

vycházka č. 2 – Kordova a Říhova vila – usedlost Malvazinka

více v menu „Akce“ – „Minulé“

Tyto vycházky je v případě zájmu možno po dohodě zopakovat!

Příjemné prožití svátků

Přejeme příjemné prožití nadcházejících svátků všem členkám a členům našeho občanského sdružení a jejich rodinám, přátelům a sympatizantům. Nenechte si zkazit náladu ani „dárkem“ od stavebního úřadu v podobně vydání územního rozhodnutí pro stavbu, kterou tady nechceme. Proto nás hned po Novém roce čeká příprava odvolání proti tomuto aktu. Sváteční chvilky si můžete zpříjemnít i čtením článku paní Hany Krčilové v Jinonickém kurýru, který je zde.

Rozsvícení stromečku

3. prosince od 17 hod organizuje p. Koubek rozsvícení  (možná i zapálení) vánočního stromečku před řeznictvím na náměstí Na Farkáně.

Kromě osvetleného stromku Vás čeká milé sousedské setkání, pohoštění a při příznivém počasí také ŽIVÝ BETLÉM a JÍZDA NA PONÍCÍCH PRO DĚTI!!!