Zastavení 4 – Bývalá usedlost Vysoká

Objekt byl původně součástí Radlic, dnes patří do katastrálního území Jinonice.
Historie:
Ves Radlice věnoval v roce 1283 král Václav II. své chůvě Alžbětě. Ta ji pak darovala klášteru sv. Anny na Městě pražském. Klášter okolní půdu pronajímal různým hospodářům, kteří zde pěstovali i vinnou révu. Majitelem Radlic a okolí byl klášter do roku 1523 a pak znovu od 20. let 17.stol. do roku 1785, kdy byl zrušen. Poté se majitelem Radlic stal rod Schwarzenbergů, který již dříve vlastnil sousední Jinonice. Vznik usedlosti, která byla především hospodářským dvorem, není historicky doložen. Na přelomu 19. a 20. století zde byla koželužna, později závod ERPA(šamotování lázeňských kamen), truhlárna a do konce 60. let 20. století byty. Poté objekt spravoval stát. V roce 2015 byl chátrající objekt přestavěn do podoby moderního bytového areálu Vyhlídka.

Brána historická. Vstupní brána před rokem 2001
Brána 2015. Pohled na bývalou usedlost se vstupní branou těsně před demolicí v roce 2015. 
 Dům 2015. Zchátralý objekt v roce 2015.
Původní brána do dvora byla symbolicky začleněna do moderní výstavby.

Ulicí Na Vysoké mírným klesáním sejdeme k ulici Peroutkova. Na konci ulice po levé straně najdeme panel Zastavení 5

Předchozí Zastavení 3

Zpět na Úvod