Závěr

Ukončili jsme virtuální vycházku do zajímavé části Prahy 5. V pohodlí domova jsme ušli necelé 3 km a navštívili (nebo aspoň zblízka viděli) čtyři katastrální území – Radlice, Jinonice, Košíře a Smíchov.

Neuděláte chybu, když si celou trasu projdete i ve skutečnosti. Lokalita je velmi pěkná ve všech ročních obdobích a je zajímavá i po stránce geologické, flory i fauny. Zelené stráně a hřbitov jsou domovem ptactva, žije tu strnad, kukačka, datel, hýl, strakapoud a žluna. Na vycházce můžete potkat i veverku a ježka. Okolní zeleň je pro nás velmi cenná a významně se podílí na kvalitě našeho životního prostředí. Náš spolek si je tohoto faktu vědom a usiluje o to, aby naše krajina a životní prostředí zůstaly zachovány i příštím generacím.

Do 70. let 20. století byly stráně nad Radlicemi ovocným sadem s meruňkami, višněmi a ořešáky. Stráně byly místem radovánek dětí a to především v zimě. Cesta kolem hřbitova směrem na Farkáň byla místem vycházek a odpočinku místních i příchozích. Ti měli možnost zaposlouchat se v neděli do hudby, která se ozývala z radlické hospody Za větrem (U Šlajsů). V neděli zde totiž Obec baráčníků pořádala taneční zábavy …… Ale to je již minulost a my se musíme vrátit do roku 2017.

K návratu z reálné vycházky do svých domovů můžeme od vchodu do hřbitova zvolit některou z těchto tras:

 • Okolo hřbitovní zdi sestoupíme strmým svahem do Radlic k výchozímu bodu naší trasy.
 • Půjdeme zpět ulicí Xaveriova k zastávce Urbanova (autobus č. 137 jede na Knížecí nebo do Nových Butovic).
 • Půjdeme zpět ulicí U smíchovského hřbitova na zastávku Malvazinky (též směr Knížecí nebo Nové Butovice).
 • Můžeme také projít celý hřbitov Malvazinky až k brance v pravém zadním rohu přímo k zastávce Urbanova.

Vážení návštěvníci našich webových stránek, chtěli jsme Vám poskytnout příjemný zážitek a zprostředkovat poznání zajímavých míst. Pokud byste měli zájem o činnost našeho spolku a jeho akce, sledujte naše webové stránky www.osfarkan.cz. Případné dotazy či připomínky nám můžete psát na e-mailovou adresu info@osfarkan.cz.

Přejeme Vám krásné zážitky ve městě i v přírodě a těšíme se s Vámi zase někdy na shledanou.

Na tomto projektu pracovali v únoru 2017 členové spolku EHSONF:
 • RNDr. Drahomír Bárta
 • Hana Krčilová
 • Ing. Zdeněk Laciga
 • Mgr. Stanislava Micková
Seznam zdrojů použitých fotografií:
 • Broncová Dagmar – Kniha o Praze 5
 • Plavec Michal – Strach nás ochromil
 • Lašťovková Barbora – Pražské usedlosti
 • Alois Loučka – Nový Signál – Kronika Jinonic a Butovic
 • Prospekty:      Malvazinecký hřbitov – Významné osobnosti a umělecká díla
 • Církev Adventistů sedmého dne
 • Veřejně přístupné internetové stránky
Vlastní fotografie dodali:
 • doc. Milan Vácha
 • a členové spolku EHSONF
 • RNDr. Drahomír Bárta
 • ing. Miloš Krupička
 • Mgr. Stanislava Micková

Předchozí Zastavení 12

Zpět na obsah